Sporthall i historiska omgivningar

Europaskolan ligger centralt i Carlsberg Byen och har en stor sporthall som används för idrott i skolan, men som också är en del av stadsdelens offentliga rum.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sporthall
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

På en liten tomt mellan historiska monument som Elefantporten och den vridna skorstenen i Köpenhamns stadsdel Carlsberg Byen, ligger Europaskolan. Det är Köpenhamns enda internationella, kommunala skola. Det speciella läget ställer krav på materialen, och man ser också en fin tolkning av de gamla fabriksbyggnaderna i Europaskolans arkitektur.

Sporthallen ligger som en självständig byggnad, men med anslutning till skolans huskomplex i fem våningar. Arkitektfirman Vilhem Lauritzen beskriver platsen för skolan och sporthallen:

”Flera passager och glidande övergångar mellan skola och det offentliga rummet bidrar till en levande stadsbild i mänsklig skala. Samtidigt skapar byggnaden värde för hela stadsdelen eftersom skolans områden är öppna och till glädje för alla.”

Arkitektoniskt multirum

Sporthallen är en del av den lokala stadsdelen och är även tillgänglig för områdets föreningar efter skoltid. Stora glaspartier förbinder sporthallen med den omgivande stadsdelen och skapar ett direkt sammanhang. Hallen kan delas in i tre sektioner med rörliga väggar som rullas ner från taket. I taket finns även en stor duk för till exempel filmvisning och högtalare.

Hela taket är täckt med vitmålade Troldtekt akustikplattor. Troldtekt akustikplattor testas för bollskottssäkerhet och är ett robust och hållbart material som lämpar sig väl för användning i sport- och idrottshallar. Med sina unika, ljudabsorberande egenskaper säkerställer Troldtekt akustikplattor också god akustik, vilket är viktigt i en sporthall.

I sporthallen finns det många element, som den just nämnda utrustningen i taket, men också ribbstolar, mål och många andra inventarier. Arkitektoniskt skapar det ett lugn i det stora utrymmet med ett homogent, vitt Troldtekt akustiktak, vita väggar och grått golv.