Gatusporten intar Aalborg

I Aalborg har GAME Streetmekka - stadens första byggnad för gatusport - slagit upp portarna. En gammal industribyggnad har renoverats och bjuder nu in till allt från parkour och gatufotboll till kulturaktiviteter och kreativa verkstäder.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. sporthallar
Photo: Rasmus Hjortshøj/COAST Studio

Aalborg är en stad i snabb utveckling. Det märks bland annat i den södra delen av staden, som kallas för Eternitten, och som tidigare var ett stort industriområde. Här har en gammal industrihall förvandlats till ett asfalterat gatusporthus med hjälp av totalentreprenadteamet Pallisgaard och JAJA Architects.

– Tanken bakom GAME Streetmekka är att väva in gatans informella karaktär och aktiviteter i den råa, industriella inramningen och göra gatusport och gatukultur tillgänglig för alla året runt, berättar Kathrin Gimmel, arkitekt och partner på JAJA Architects.

Resultatet är en samlingsplats för stadens barn och unga med möjlighet till bland annat gatufotboll och klättring. De kan också skapa musik och graffiti eller dansa.

Respekt för det befintliga

Gatusporthuset är det tredje i sitt slag i Danmark. En yta på över 2 500 kvadratmeter i den gamla industrihallen har renoverats med särskild hänsyn till den befintliga arkitekturen.

– Det var viktigt för oss att utnyttja byggnadens råa karaktär. Under sin storhetstid hade byggnaden många olika funktioner, och därför har utrymmena helt olika karaktär. Plats- och höjdkrävande aktiviteter som parkour, basket och fotboll har placerats i den stora hallen, där det redan i förväg var högt i tak, medan danssalen och verkstäderna har placerats i mindre rum i den tillhörande laboratorieflygeln, berättar Kathrin Gimmel.

För att skapa en tydligare koppling mellan byggnadens olika plan har betongväggar och -däck anpassats. Man har också lagt till balkonger för umgänge vid gångarna som är vända ut mot hallen. Härifrån får man fin utblick mot hallens många faciliteter.

Återvinning i flera former

För att förstärka det råa uttrycket har en stor del av de befintliga installationerna återanvänts, bland annat de många synliga stål- och värmerörselementen. Därutöver har en stor del av de befintliga materialen också återanvänts eller bevarats.

– De industriella materialen passar perfekt i ett hus för gatusport. Därför har vi bland annat bevarat många av de befintliga betongväggarna och laboratoriernas kaklade golv. Vi har satt upp gamla diskhoar som vattenposter i loungen och återanvänt gamla dörrar som väggbeklädnad och för att bygga loungemöbler av, berättar Kathrin Gimmel.

Plats för aktivitet och avkoppling

Inom gatusporten är det inte långt från aktivitet till avslappning. Det här har man tagit särskild hänsyn till i inredningen, genom att låta flera av hallens faciliteter få flera funktioner.

– Gatusporten är en mycket social sport. Det ställer krav på arkitekturen, som i lika hög utsträckning ska inbjuda till socialt umgänge. Vi har till exempel byggt en stor trappa i plywood, där man både kan koppla av och utföra olika typer av rörelser, berättar Kathrin Gimmel.

Den råa betongen och de många olika aktiviteterna kräver en välfungerande akustiklösning. Därför finns mörkgrå Troldtekt akustikplattor i samtliga rum.

– Akustikplattorna samspelar otroligt bra med övriga material. De har installerats mellan de befintliga betongbjälkarna, vilket ger ett riktigt elegant uttryck, men framför allt effektiv ljudabsorption, vilket är viktigt i ett hus för gatusport, förtydligar Kathrin Gimmel