Ljudet av förändring

Om man inte har besökt stadsdelen Gellerup under de senaste tio åren, så är förändringarna väldigt påtagliga. Området har omvandlats totalt, och den storslagna arkitektoniska visionen från 1960-talet har uppgraderats till en version 2.0 med människan i centrum.

Photo: Thomas Mølvig, architect MAA

En rad stora flerbostadshus var tvungna att rivas och i stället har en stor kuperad stadspark skapats. Man har även uppfört studentbostäder, startup-lokaler och ett kommunalt kraftcenter (kallat Blixens) med 1 000 arbetsplatser.

Det nya Biblioteket och Samlingshuset ligger på Karen Blixens Boulevard och är kopplat till Bevægelseshuset via Verdenspladsen. Därmed har den internationella tonen slagits an i det senaste projektet, där det är högt i tak, både fysiskt och mentalt. Gellerup Sport- & Kulturcampus blir det självklara hjärtat i stadsdelen när platsen om ett par år kompletteras med en ny simhall för 250 miljoner danska kronor.

Kontraster runt ett torg

I grunden består campus just nu av tre väldigt olika byggnader placerade runt ett torg. Biblioteket och Samlingshuset har träfasader och är ett mycket öppet och vänligt hus som har en nära kontakt med omgivningen. Utifrån kan man se vad byggnaden innehåller, och det är välmotiverat när man vill att nya personer ska lockas in till de många aktiviteterna inomhus. Den stora samlingssalen är en reguljär multisal och har akustikreglering i form av naturgrå Troldtekt på både takytor och väggar.

Bevægelseshuset mot söder är mer introvert i sitt uttryck med stora blanka fasader i aluminium. Dock finns det några välplacerade fönster genom vilka man kan skymta de enorma klätterväggar som är huvudattraktionen för klätterklubben Aarhus Klatreklub. I huset finns även en trevlig träningslokal för Cirkus Tværs där barn och ungdomar kan gå direkt in från gatan och lära sig akrobatik på hög nivå. Mot öster ligger bollplaner, stadsparken och simhallen.

I Bevægelseshuset har Troldtekt i olika färger valts – blått, rött och grått – vilket ger rummen identitet och mjukar upp betongväggarna. I foajén sitter det svarta plattor i taket, som fint samspelar med de tvärgående betongbalkarna och det konstnärliga golvet.

 

I ett samhälle som är så mångfacetterat som Gellerup är det viktigt att ett nytt campus blir en demokratisk plats som är vänlig, opretentiös och lätt att röra sig i, och som uppmuntrar alla att interagera med andra personer från andra samhällsskikt.

Citat: Schmidt Hammer Lassen Architects