Legendarisk idrottshall med förnyad spänst

Efter en mångårig renovering och tillbyggnad har idrottshögskolan i Ollerup nu återfått sin storslagna stil och skönhet, och skolans hall har samtidigt förbättrats med faciliteter för tävlingar och större publik.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sporthall
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect & PRAKSIS Arkitekter

Gymnastikhögskolan i Ollerup vid Svendborg har genomgått en genomgripande och komplicerad renovering, där målet har varit att förbättra anläggningen och samtidigt återskapa byggnadens ursprungliga egenskaper, med nyklassicistiska drag och symmetri som bärande arkitektoniska element.

Högskolan etablerades 1920 och är landets äldsta idrottshögskola. En övertäckt simhall tillkom 1926 och 1932 uppfördes idrottshallen, som fulländade den symmetriska anläggningen. Hallen är en enastående konstruktion i design av ingenjör Christian Ostenfeld, som inspirerades av en amerikansk hangar där takkonstruktionen med rundbågar ger ett rum utan pelare. I synnerhet taket har varit viktigt att bevara, trots nya krav på akustik, brand och ventilation.

Praksis Arkitekter har stått för den krävande uppgiften, där man har lyckats tydliggöra byggnadens karaktär, samtidigt som byggnaden i framtiden uppfyller kraven för evenemang som konserter, konferenser och bollspelsmatcher – utöver det dagliga bruket för Gymnastikhögskolans undervisning. Läktarna är flexibla, och akustik, ljus och ventilation har förbättrats.

Varma ytskikt i hall och foajé

För att kunna leva upp till de moderna kraven på hallen har man byggt stora förvaringsutrymmen och diverse faciliteter i låga byggnader utmed hallens två sidor, där man kan gå vidare till en utvändig uppehållsyta från de två översta stolsraderna. Med samma symmetri har man byggt till en foajé i två plan i byggnadens gavel ut mot grönområdet. Foajén är en fin vidaretolkning av de klassiska elementen, men har samtidigt en tydligt modern prägel.

Troldtekt Plus akustiktak är ett genomgående material, som i foajén är i färgen naturträ och elegant kombinerat med spotlights i taket, medan man i hallen har använt vitmålade Troldtekt akustikplattor på gaveln och under balkongerna, vilket stämmer fint med den klassicistiska stilen. I hallen har man valt ett sportgolv i ekträ som tillför värme i rummet, och på samma sätt har man använt trälister på foajéns stängda rum.

”På högskolan finns en tradition där skolans tidigare elever, Bisserne, hjälper till frivilligt med underhållet av skolan, och det utvalda teamet har även vid den omfattande renoveringen och tillbyggnaden hjälpt till med framför allt snickeriarbeten.”