Multifunktionell stad för sporten

Holbæk Sportsby är ett eldorado för invånarna omkring Holbæk som nu kan utöva många typer av sporter på de totalt 23 000 kvadratmetrarna tennisbanor, simhall och mycket annat. Till platsen hör även ett hälsocenter.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. sporthallar
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Sportstaden är tänkt och uppförd som en stad med hus, gator, torg och omkringliggande landskap. En flexibel plats som på en och samma gång kan fungera som den lokala träningslokalen och utgöra spelplats för stora arrangemang som en konsert eller kongress.

Totalt är det 27 föreningar som håller till i Holbæk Sportsby. Skalan på sportstaden präglas av de stora hallarna, och därför har man arbetar med att ge rummen några lugna ytor och god akustik. En specifik grå färg utgör ”bakgrundsfärg” för de många aktiviteterna och används både på pelare, väggytor och Troldtekt akustikplattor.

I omklädningsrummen har konstnären Stine Deja utsmyckat rummen med andra färger och bland annat lagt till galler med text. Från högtalarna som döljs i Troldtekt-akustiktaken strömmar en ljudinstallation med vattenljud från Holbæk Fjord.

Nyanser i hälsocentret

Hälsocentrets primära uppgift är att erbjuda en rad hälso- och rehabiliteringstjänster till medborgarna i Holbæk kommun. Till exempel till dem som har drabbats av sjukdom och som vill ändra sina vanor.

Här finns bland annat träningssal, behandlingsrum och samtalsrum. Även i de här lokalerna har man arbetat med inredningens färger och valt en blå som fortsättning på den grå färgen. En längre vägg har utsmyckats med Troldtekt i lodräta, smala band i en gradering som blir ljusare allteftersom.

Utsmyckningen aktiverar rummet och skapar en lätthet – men också bättre akustik eftersom Troldtekt-plattorna är ljudabsorberande.