Idrottens Hus

På Kildegården i Roskilde har invånarna möjlighet att ägna sig åt en mängd olika fritidsaktiviteter på det gamla kasernområdet. Idrottens Hus har särskilt fina anläggningar för gymnastik och bordtennis.

Troldtekt träullsabsorbenter säkerställer bra akustik i sportarkitektur
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

De klassiska röda tegelfasaderna utmärker Kildegården och har naturligt överförts till den nya byggnaden med anläggningar för gymnastikgrenar som hopp och trampolin, bordtennis och salar för många andra typer av idrott och motion.

Den långsträckta byggnaden är indelad i mindre enheter där entrédelen med huvudtrappan lättar upp intrycket mellan byggnadens kärna av tegel och den stora trampolinhallen. Byggnadens fasad har fått ett varierande uttryck för att passa den mindre skalan på platsen.

Hopphallen och trampolinhallen ligger i varsin ände av byggnaden och har en lättare konstruktion med rejäl takhöjd som är anpassad för gymnastik med höga hopp.

Sammanhållning

Från gatan kan man se in i både hopphallen och trampolinhallen, vilket skapar en fin kontakt med aktiviteterna. Samma visuella kontakt finns inne i byggnaden, där man har bra överblick från entréhallen. Det går att se in i trampolinhallen, och från en öppen balkong en trappa upp kan man följa gymnasternas aktiviteter i salen under.

Den starka visuella kontakten i alla led ger en bra sammanhållning i huset. I samtliga salar har man använt Troldtekts akustikplattor i taket eller på väggarna för att optimera akustiken.

I de två stora hallarna fungerar Troldtekt-plattorna även som utsmyckning i lodräta färgmönster, som bryter av mot de vita ytorna. Den röda färgen går igen i byggnadens ”kärna”, och det lodräta mönstret går igen i den lätta ytterfasaden där ljusare plattor och lodräta fönsterpartier på motsvarande sätt bryter av mot den grå fasaden.