Raffinerad och robust arkitektur

Ørestad ishall ligger i en snabbt växande stadsdel som kallas för Arena-kvarteret, och där många sportgrenar nu har fått tillgång till en lokal ishall. Byggnaden är mycket öppen och inbjudande i sitt uttryck, och mötet mellan glas och trä signalerar en kall kristalliknande isbana kombinerad med ett varmt hus!

Troldtekt, Ørestad ishall
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Ishallen har uppförts i de robusta material som ofta kännetecknar ishallar, men bakom betong, trä och glas ligger många överväganden kring valet av just material och ytskikt. Köpenhamns kommun har investerat extra medel för att främja de miljömässiga aspekterna av såväl uppförandet som driften av ishallen. Arkitektur och totalekonomi står i fokus, och där har materialens förmåga att behålla och avge värme, kyla och fukt betydelse.

Materialen betong, trä och glas har använts mycket medvetet för att minska förbrukningen av miljömässiga och ekonomiska resurser, men ingår samtidigt på ett diskret sätt i den estetiska konstellationen av material. ”Det arkitektoniska konceptet bygger på en tolkning av byggnadens kalla ishall och den uppvärmda klubb- och publikdelen. Material och konstruktioner är noga utvalda och detaljerade för att understryka konceptet, och bidrar därigenom till kvaliteten i och upplevelsen av ishallen”, berättar Thomas Nørgaard, partner och arkitekt vid Christensen & Co.

Multifunktionellt tak

Taken i den uppvärmda delen av ishallen har valts för att skapa ett naturligt ytskikt som sprider ett varmt sken. Valet av Troldtekt i färgen naturträ till taken låg därför nära tillhands, eftersom man samtidigt kunde säkra en god akustik i lokalerna. Taket ger en lugn yta med inbyggd belysning.

Ur miljömässig och funktionell synpunkt saknar ishallen motstycke, och samspelet mellan funktion och material skapar en enkel och omedelbar arkitektur som på ett opretentiöst sätt inbjuder till en varm bekantskap med stadens kallaste sportgren.

”Vi har tillsammans med användarna skapat en ishall som inte sluter sig runt sporten – utan öppnar sig för staden – med en välkomnande miljö och en enkel, robust och rättfram arkitektur”, säger arkitekt Thomas Nørgaard.