Skytteförening förbereder sig inför framtiden

Skytteföreningarna med sina ibland hundraåriga traditioner har det nuförtiden inte lätt att förena sedvänjorna och skyttesporten på ett tidsenligt sätt och betraktas ofta som omoderna och oattraktiva, särskilt av många ungdomar.

Photo: Diplomingeniør Olaf Wiechers, arkitekt

Många föreningar försöker därför förgäves att locka ungdomar till skyttesporten. Men fler och fler föreningar kan nu med nya idéer, kreativa initiativ och mod förbättra sin föråldrade image och orientera sig mot framtiden.

Det bästa exemplet på detta är Schützengesellschaft (SG) Gersfeld, grundad 1813, i Fulda-distriktet i östra Hessen, Tyskland.

Vilda västern-stad som dragplåster

När det från mitten av 1990-talet kom allt färre människor till den årliga skyttefesten var medlemmarna tvungna att hitta på något – och till sist fick de en lysande idé. Eftersom det redan fanns en avdelning för mynningsladdar- och vilda västern-vapen och sedan 1980-talet även några vilda västern-byggnader på tomten, lades tonvikten på countrymusik och lägereldsromantik knutet till skytte i vilda västern-stil. Den klassiska festen med stora tält och radiobilar tillhörde nu det förflutna.

Eftersom vilda västern-temat fick ett så positivt mottagande utvecklade SG Gersfeld idén vidare och är idag stolta över sin vilda västern-stad med saloon, servering (grillat och snabbmat) och cocktailbar. SG imponerar också med sin originalkopia av en mynningsladdad kanon.

Trots att många skeptiker gjorde sig lustiga över vilda västern-staden är den idag föreningens dragplåster och lockar en stor mängd besökare, även utanför skyttefesten. I synnerhet är den rustika saloonen, helt byggd i trä, en populär plats för födelsedagsfester och uppskattas även av gästerna på hotellet mittemot.

Gott om plats för träning och tävlingar

Men SG Gersfeld, som har cirka 160 medlemmar mellan 25 och 80 år, har mycket mer att erbjuda förutom vilda västern-staden. Föreningen har åtta banor för långa vapen (gevär) och är godkänd för alla kalibrar upp till 7 000 joule energi, det vill säga för ammunition för handeldvapen som är godkända för jakt, sport och militära ändamål. Dessutom finns det över 15 banor för korta vapen (pistoler och revolvrar), även de godkända för alla kalibrar upp till 7 000 joule energi. För trycklufts- och CO²-vapen (luftgevär och luftpistoler) finns det ytterligare en bana med åtta måltavlor.

På SG Gersfeld hålls, förutom klubbens egen träning, även tävlingar som lagtävlingar och mästerskap för de olika föreningarna. SG Gersfeld är själv medlem i German Shooting and Archery Federation, Tysklands största skyttesportorganisation med cirka en miljon medlemmar, och står som värd för en grupp i BDS (Federation of German Marksmen), som främst bedriver skytte med vapen med grov kaliber. Båda organisationerna genomför tävlingar på den moderna skjutbanan.

Sedan mitten av 1990-talet är det också tillåtet att skjuta med gevär med grov kaliber, som används vid vilda västern-skyttet, på SG Gersfelds skjutbana. Det rör sig om de imponerande Winchestergevären som du säkert känner till från vilda västern-filmerna. Skytte med dessa vapen är också en officiell gren i German Shooting and Archery Federation och Federation of German Marksmen. Skyttarna i SG Gersfeld tränar också med s.k. ordonnansvapen. Det är historiska gevär som användes i armén fram till 1963.

Modern skjutbana med rikoschettsäker tak- och väggbeklädnad

Skjutbanan, som utformats enligt reglerna för skjutbanor i enlighet med de skjutbaneriktlinjer som utfärdades av inrikesministeriet 2012, håller den senaste tekniska nivån efter en omfattande renovering och har också ett solcellssystem på det nya taket på ca 1 500 kvadratmeter.

Hela ombyggnadsarbetet, som inkluderar ett nytt ventilationssystem, vägg-/takplattor, stenläggningsarbete, byggandet av nya kulfång (totalt 36 ton stål Hardox 500), montering av målanordningar, golvarbeten, träarbeten, installation av dörrar, putsning och målning och elektriskt arbete, varade i flera år och utfördes mestadels av medlemmar i föreningen med ca 5 000 timmars eget arbete.

På banan för långa vapen placerades målanordningarna för tavlorna i taket i samband med renoveringsarbetena. Samtidigt installerades tio roterande system för korta vapen, så att banan nu kan användas för skjutning med både långa och korta vapen.

Av enorm betydelse är de rikoschettsäkra plattorna som täcker skjutbanans golv, väggar och innertak. För detta användes bl.a. Troldtekt akustikplattor. De dämpar inte bara ljudet optimalt och behåller värmen i anläggningen, utan reflekterar också ljuset jämnt och bromsar projektilerna så att de inte utgör en fara för skyttarna.

En annan fördel med plattorna är att de är lätta att montera och byta ut om de skulle skadas av kulorna. Sist men inte minst uppfyller de de högsta brandskyddskraven och är tillverkade av certifierat trä, ett rent naturmaterial, och cement från danska råvarukällor. I januari 2021 godkändes skjutbanan av skjutfältsexperter och Fuldas distriktskontor i egenskap av tillståndsmyndighet.

Säkert kulfång uppfyller de strängaste kraven

De gamla sandkulfången togs bort på alla banorna och ersattes av stållamellkulfång. Att kulorna fångas upp och att ingen kan skadas av rikoschetterande kulor är av avgörande betydelse för skjutbanan.

Kulorna kan fångas upp säkert i sand, men då bildas damm som är skadligt för lungorna. Därför valde SG Gersfeld ett kulfång med stållameller vid renoveringen. För att inte släppa ut det frigjorda blydammet, som bildas när blykulorna deformeras, hänger sex millimeter tjocka gummimattor framför lamellerna. I gummimattorna försluts kulhålet igen så att blydammet inte kan komma ut. Blyresterna, som måste avlägsnas i enlighet med stränga skyddskrav, kan sedan säljas som råvara. Detsamma gäller för patronhylsorna, som mestadels är gjorda av mässing.