Modern multiarena med genomtänkta detaljer

Stenungsund Arena är ett dynamiskt idrottscentrum och en mötesplats i södra Stenungsunds. Arenan har utvecklats till ett modernt idrottskomplex som tillsammans med den omgivande parkmiljön även erbjuder plats för rekreation.

Troldtekt_Stenungsund
Photo: Thorn Creative Agency

I den nya arenan ryms ett stort utbud av motions- och idrottsmöjligheter under samma tak. En ishall med publikkapacitet på 1000 personer, bowlinghall, friskvårdslokaler, restaurang och en simhall med god akustik och högt ljusinsläpp. Med andra ord, en perfekt samlingsplats för lokala talanger och motionärer.

Ett möte mellan två

Stenungsund Arena utgörs av en gammal och en ny del. Den gamla delen av arenan är en byggnad från 1970-tal i mörkrött tegel, medan den nya byggnaden karaktäriseras av en öppen och högrest arkitektur. En ny foajégata i mitten av anläggningen förbinder de två.

Estetiken är helt klart intressant och väl genomtänkt. Byggnadens formspråk ger till eksempel associationer till isblock och trädstammar. Något som inte minst återges i foajégatan och i byggnadens fönster. Även i simhallen talar detaljerna sitt tydliga språk. Här har man valt en akustiklösning som har rätt estetiska uttryck och som effektivt håller nere de höga ljudnivåer som normalt uppstår i en simhall.

Anläggningen har klätts med Troldtekt akustikplattor som tak- och väggbeklädnad för att effektivt minska ljudnivåerna. Beroende på vilket utrymme har kulörerna Vit 101, Naturträ och Naturgrå använts. Med en fin 1,5 mm träull som struktur möter akustikbeklädnaden inte bara kravspecifikationerna utan kompletterar också de estetiska ambitionerna på ett naturligt sätt.