Hållbarhet flyttar in i Ringkøbing K

I det nya bostadsområdet Naturbydelen Ringkøbing K på den danska västkusten håller man på att bygga 83 nya allmännyttiga bostäder. De uppförs som certifierade passivhus och har en integrerad hållbar design.

Läs intervjun med Søren Riis Dietz från Bjerg Arkitektur, som står bakom projektet.

Hur minskar man bostäders koldioxidutsläpp på bästa sätt? Genom att minska energibehovet. Detta är tanken bakom de 83 nya allmännyttiga bostäder som nu byggs i stadsdelen Naturbydelen i Ringkøbing-Skjern, där hållbara byggnader möter den västjylländska naturen.

Privatbostäder har redan uppförts i området, och i september 2021 ska de 47 första allmännyttiga bostäderna stå klara för inflyttning i etapp 1. Lägenheterna byggs som Passivhus Plus, vilket innebär att de producerar sin egen el. Bjerg Arkitektur står bakom projektet, som bidrar till att sätta en ny hållbarhetsstandard inom den offentliga bostadssektorn.

– Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi där vi arbetar med ljusinsläpp, minskar energiförlusten, integrerar naturen i byggnaden och använder naturmaterial, säger Søren Riis Dietz. Han är arkitekt, en av delägarna i Bjerg Arkitektur och dessutom certifierad passivhusdesigner.

Naturen in på knuten

De två cirka 90 kvadratmeter stora lägenheterna på varje våningsplan är formade som ett L och överlappar varandra.

– Tanken är att skapa en gemenskapskänsla i byggnaden genom att man bor närmare varandra, berättar Søren Riis Dietz.
Bostäderna är solorienterade med stora glaspartier mot syd och terrasser i västerläge där de boende befinner sig mitt ute i naturen. Köket/vardagsrummet är centralt beläget och väl förbundet med övriga delar av lägenheten, vilket skapar en bättre rumskänsla. Rummen är stora och har utsikt antingen mot himlen eller havet.

Med dagsljuset som en aktiv komponent och ett uppgraderat klimatskal undviker man kallras från glasfasaderna, vilket gör att man kan skapa en mer naturnära boendemiljö i dessa områden.

Troldtekt akustikplattor har monterats i samtliga innertak – förutom ovanför köksön där man har valt blanka tak.

– Troldtekt ger ett bra inomhusklimat, säkerställer god akustik och passar bra in i Naturbydelens gröna profil med naturmaterial. Troldtekt bidrar också till visuellt varma ytor i lägenheterna, säger Søren Riis Dietz.

Självförsörjande passivhus

Det finns tre olika kategorier av passivhus, och Naturbydelens lägenheter ligger i mellanklassen – Plus – där huset bara förbrukar en liten mängd energi och andelen producerad solenergi är större än behovet. På taken har man installerat en solcellsanläggning som säkerställer fossilfri el för hyresgästerna – till priser under marknadsnivån. Överskottet lagras i batterier och kan användas under den mörka årstiden.

En värmepump ger både rumsvärme och varmvatten, och små elradiatorer används som komplement under riktigt kalla perioder.

– Compact-anläggningen med integrerad värmepump kan utnyttja överskottsvärmen från solcells- och elsystemet. Därmed omvandlas elförbrukningen till gratis värme. Överskottsvärmen förs in i en mycket välisolerad varmvattentank. Anläggningens värmeåtervinning har 90 procents effektivitet, förklarar Søren Riis Dietz.
Koldioxidutsläppen per person är 0,8 ton om året i ett passivhus, jämfört med 1,3 ton per person i ett vanligt nybyggt hus.

Minskar energibehovet

En viktig grundläggande princip för hållbara bostäder är att de ska kunna stå i minst 80 år. Därför har Bjerg Arkitektur fokuserat på att bygga regnvattenkanaler för att klara framtida skyfall. Det är också viktigt att välja material med lång livslängd – och optimera koldioxidavtrycket från driften under hela byggnadens livstid i stället för att bara titta på utsläppen från materialen.

– En viktig del av Danmarks gröna omställning är att fokusera mer på att minska energibehovet än att ersätta smutsig el med ren el genom att bygga extremt stora anläggningar. I byggnader bör man se till helheten snarare än enskilda komponenter för att undvika energiförluster i systemen. Och de pengar man sparar in på driften kan användas till att investera i energieffektiva fönster och ett klimatskal som bevarar värmen, precis som man har gjort i Naturbydelen, säger Søren Riis Dietz.

– Värmeförlust kan undvikas genom att tänka på var man placerar de olika komponenterna. Fönster byggs till exempel ofta in i byggnadens konstruktion, men om de i stället monteras i isoleringslagret undviker man köldbryggor. Det är några få, enkla åtgärder som är viktiga för helheten – både vad gäller energi, ekonomi och miljö, tillägger han.

Ny syn på koldioxid i byggnader

Søren Riis Dietz tror att fler kommer att få upp ögonen för bostädernas relativt höga energiförbrukning, vilket i sin tur kommer att påverka byggbranschen.

– Jag tror att många tycker att koldioxidutsläpp är något ganska abstrakt. Men i takt med att begreppet integreras mer i vår vardag, till exempel på varudeklarationer i mataffären, blir det allt mer konkret. Därför tror jag att koldioxid kommer att bli en viktig aspekt när det gäller energiförbrukningen i våra bostäder – inte minst vad vi kan göra för att minska förbrukningen. Det är nämligen fullt möjligt att bo hållbart.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.