Akustikexperter: Därför kan ett kontorslandskap bli för tyst

Det behövs inte mycket ljud för att koncentrationen ska störas i öppna kontorslandskap – och ofta är det kollegernas prat som är boven i dramat.

Men lösningen handlar inte bara om att skapa bullerfria kontor, säger två svenska akustikexperter som vi pratat med. 

Det finns både en bra och en dålig nyhet när det gäller akustiken i öppna kontorsmiljöer. Den bra nyheten: Faktum är att helt moderna kontorsbyggnader har lyckats utforma byggnader som har en mycket låg nivå av bakgrundsljud och utestänger till exempel trafikbuller väldigt effektivt.

Den dåliga nyheten är att den låga nivån av bakgrundsljud faktiskt är ett problem. I varje fall om man frågar de två akustikexperterna Philip Zalya och Timmy Kristofferson från Tyréns Sverige AB.

– När vi mäter ljud i kontorsmiljöer ligger nivån på bakgrundsljudet, till exempel från ventilation eller trafikbuller, normalt på 25–28 decibel. Och det är en väldigt låg nivå, säger Philip Zalya, som är civilingenjör och akustiker på Tyréns Sverige AB.

Som jämförelse har ett sovrum eller ett stilla skogsområde ungefär samma decibelnivå.

Spontant skulle man kunna tro att de tystaste kontorsmiljöerna är att föredra. Men bra akustik i kontorsmiljöer är mer komplicerad än så, och det beror inte minst på den mänskliga hörseln:

– Det primära problemet är att du som kontorsmedarbetare hör vad folk i din omgivning säger, och det stör ditt eget fokus och koncentrationen, säger Timmy Kristofferson, som också är civilingenjör och akustiker på Tyréns Sverige AB.

Vår hörsel är inriktad på samtal

Philip Zalya påpekar att rums- och byggnadsakustiken i kontorsbyggnader har stor betydelse för medarbetarna.

– Många undersökningar har visat att dålig akustik, särskilt i öppna kontorslandskap, kan påverka hälsan och produktiviteten. Så det är ett väldigt viktigt område att åtgärda, säger han och fortsätter:

– Det är framför allt pratet från kollegerna som fungerar störande. Våra hjärnor är gjorda för att fånga upp tal och försöka avkoda informationen. Det sker helt automatiskt och omedvetet, och är väldigt svårt att koppla bort, säger han. Och det är här som kontorsmiljöer med väldigt låg nivå av bakgrundsljud faktiskt kan bli ett problem, eftersom helt vanliga samtal mellan kolleger plötsligt hörs ännu tydligare.   

Av samma anledning anser de två akustikerna att det också är nödvändigt att jobba med ett kontors nivå av bakgrundsljud om man vill skapa optimala arbetsförhållanden. Det kommer vi att återkomma till.

Från efterklangstid till lägre talnivåer

Philip Zalya och Timmy Kristofferson säger att byggbranschen länge har fokuserat på enbart efterklangstiden som en nyckel till att förstå och skapa bra akustik.

– Det är väldigt endimensionellt att enbart ställa krav på efterklangstiden i kontorsbyggnader. Man kan utan problem ha 20 olika lokaler med samma efterklangstid, men där ljudet låter helt annorlunda när man befinner sig i dem. Det handlar om rummets form, dimensionerna, medarbetarnas placering och vad folk jobbar med. På vissa kontor sitter folk bara med AutoCad och pratar inte med varandra, säger Philip Zalya.

Han rekommenderar i stället att man använder ISO-standarden 3382-2:2008 som syftar till att minska talnivåerna i lokalerna. Dock är det fortfarande en lång bit kvar tills standarden blir en del av svensk lagstiftning på området, men den kan komma att ingå som en rekommendation i en kommande revidering av riktlinjerna på det här området.

Från tak till väggar och rumsavdelare

Enligt Philip Zalya och Timmy Kristofferson beror den dåliga akustiken i många kontorsmiljöer också på grundorsaken att ansvaret för akustiken är delat.

– Man har oftast en aktör som bygger själva byggnaden och ansvarar för alla väggar, tak och ytor. Sedan har man användarna – det vill säga de företag som därefter ska använda byggnaden. De bestämmer inredningen, var arbetsstationerna ska placeras, var medarbetarna ska sitta och vilka möbler man ska ha. Därmed är det inte bara en person som har ansvaret för akustiken, säger Philip Zalya.

Han och Timmy Kristofferson rekommenderar dock att man först och främst tittar på taken när man ska reglera akustiken.

– För det mesta börjar vi med taket och väljer ett takmaterial med hög absorptionsförmåga. Har man ett material som absorberar dåligt i taket är det ingen mening att ställa upp rumsavdelare för att minska ljudnivån på kontoret, för ljudet kommer ändå att reflekteras via taket, säger Philip Zayla och Timmy Kristofferson tillägger:

– Taket är en väldigt viktig yta eftersom det ofta utgör det kortaste måttet eller avståndet i rummet. Det innebär att ljudet från ljudkällan ska färdas kortast möjliga väg för att träffa taket, säger han. Därefter kan man titta på ljudabsorberande material på väggarna:

– En stor fälla som många faller i, är att man har många glasytor. Till exempel glas in mot mötesrummen. Om man placerar sådana glasytor mittemot varandra kommer de att reflektera ljudet mellan sig. Därför är det här en bra plats att placera absorberande material, säger Timmy Kristofferson, som dock tillägger att eftersom väggabsorbenter inte krävs enligt lag i Sverige, är det något som oftast inte prioriteras.

Slutligen påpekar Timmy Kristofferson och Philip Zalya att det innebär ett stort ansvar att utforma kontoret så att det understödjer rätt kultur för bra akustik.

– Kulturen på kontoret har självklart betydelse, så att man till exempel inte genomför telefonsamtal mitt i en öppen kontorsmiljö. Men det kräver också att man har inrett kontoret så att det finns små mötesrum för telefonsamtal eller informella möten, säger Philip Zalya.

Kontorsmiljö med tillagt bakgrundsljud

Eftersom det låga bakgrundsljudet kan ge ökade koncentrationsproblem hos kontorsmedarbetare börjar allt fler kontor i Sverige experimentera med att lägga till bakgrundsljud, förklarar Philip Zalya.

– Det kan handla om ventilationen, men bakgrundsljud kan även skapas via speciella ljudmaskeringssystem. Alltså högtalare där man lägger till ett mycket neutralt ljud – inte musik – som i princip utgörs av ett brus. Vanligtvis ligger ljudet frekvensmässigt i samma område som mänskligt tal, så att det maskerar samtalen på kontoret, säger han. 

– Jag har själv ett pågående projekt där man tillsätter bakgrundsljud, och det är något som flera kontor har infört. Jag har tittat på dem och gjort mätningar, och det ser väldigt lovande ut. Man kan då styra nivån på bakgrundsljudet, säger Philip Zalya.

Fakta om Tyréns Group AB

  • Tyréns Group AB är ett konsultföretag specialiserat på byggnadsutveckling och infrastruktur.
  • Företaget grundades 1942 av Sven Tyrén.
  • Företaget har 3 000 anställda och de största marknaderna är Sverige, Storbritannien, Litauen, Estland och Polen.

(Foto): Philip Zalya och Timmy Kristofferson, civilingenjören och akustiker hos Tyréns Sverige AB