Dags att säga hejdå till skrivbordet? Så kommer kontorsinredningen att förändras

Efter coronapandemin behöver kontorsmiljöerna hitta ett nytt syfte. Många har av egen erfarenhet upplevt att man inte behöver ett kontor för att jobba, men vad ska de då användas till?

Enligt Julian Weyer, arkitekt och partner på C.F. Møller Architects, kommer kontoret i högre grad att få en social funktion.

Enligt Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects, har coronapandemin blivit en ögonöppnare för moderna kontorsarbetsplatser:

– Vi visste det självklart redan innan, men under pandemin har vi på allvar upplevt att arbetet inte behöver utföras på ett kontor. Under 2020 blev företagen allt mer medvetna om vilka som verkligen behövde kontoret och vilka som inte gjorde det. Och därför håller många företag nu på med att planera om kontoren, säger han.

– Kontorsarbete kan utföras var som helst, men för att få jobbet gjort på ett klokt och meningsfullt sätt behöver vi även platser där vi kan mötas. Så kontorens funktion förändras nu från att vara en plats dit vi åker för att jobba vid vårt skrivbord, till att vara en plats där vi möts, förklarar han.

Skrivbordets betydelse minskar

För många kontor innebär det att antalet fasta platser kommer att minska. För skrivbordets betydelse har förändrats under pandemin.

– Skrivbordet var tidigare en självklar standard för kontorsarbetsplatser. Arbetsgivaren förväntades tillhandahålla ett skrivbord som blev ett slags personligt utrymme för medarbetarna. Men skrivbordet gjorde nog ingen riktigt nöjd. Det som händer nu är att skrivbordet i högre grad blir ett personligt val, förklarar Julian Weyer.

– För egen del har jag inget emot skrivbordet. Jag uppskattar att komma ut ur huset, men jag behöver skrivbordsytan för att rita mina skisser och för mina andra arbetsredskap. Så är det inte för alla, och därför kommer det att behövas färre skrivbord, säger han.

Kontoret som socialt rum

Julian Weyer understryker att skrivbordet fortfarande har en uppgift att fylla för alla dem som inte har möjlighet att skapa ett ordentligt hemmakontor. Men han ser en utveckling som rör sig bort från individuella platser i riktning mot ett kontor med en annan funktion.

– Vi behöver kontoren som mötesplatser, där vi kan träffa och interagera med våra kolleger. Därför ser vi nu att många arbetsplatser i gengäld utökar andra delar av kontoren. Det är de platser där vi kan mötas – antingen i formella möten, online-möten eller helt slumpmässiga möten med kollegerna, förklarar han.

– Kontoret blir ett socialt rum och dess existensberättigande blir att ge medarbetarna en anledning att komma dit, säger Julian Weyer.

Att varva det tysta och det aktiva

Men omställningen från det klassiska kontoret till ”ett socialt kontor” innebär också utmaningar för inredarna.

– När ramarna för kontorsarbetet blir ett mer personligt val uppstår det på ett naturligt sätt även stora skillnader i umgängesformer och ljudnivåer. Då är det viktigt att den nya kontorsinredningen skapar zoner som tillåter socialt samarbete samtidigt som det ska vara möjligt att jobba fokuserat och koncentrerat. Men utan att man därmed skapar nya hinder eller barriärer som försvagar samhörigheten i en organisation, säger Julian Weyer.

– Bra kontorsdesign blir en fråga om att varva tysta zoner och aktiva zoner, så att det aldrig är långt från det ena till det andra, så att bägge delar är helt naturliga och attraktiva val, säger han.

Vilka är C.F. Møller Architects?

  • F. Møller Architects är en av Skandinaviens främsta arkitektfirmor som under mer än 90 år skapat prisbelönta projekt i Norden och resten av världen.
  • F. Møller Architects har kontor i både Danmark, Norge, Sverige, England och Tyskland.
  • Företagets vision är att göra livet bättre för människor och planeten.

FOTO:

Julian Weyer, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.