Kontorsdesign: Bra akustik kommer inte av sig självt

Stora kontor har sina fördelar, men bra akustik är inte alltid en av dem. Det kan leda till koncentrationssvårigheter och minskad trivsel bland medarbetarna, men med rätt åtgärder kan akustiken förbättras avsevärt.

Om du själv arbetar i ett öppet kontorslandskap vet du nog vad vi menar. Ljudet av klackar mot golvet, kollegor som pratar eller telefonsamtal. Alla dessa ljud gör det svårare att fokusera på arbetet. Och utmaningen är inte bara antalet ljudkällor i de stora kontoren, enligt Niels Kappel, teknisk produktutvecklare på Troldtekt A/S.

– I öppna kontorslandskap är det väldigt svårt att skapa en optimal akustik enbart med hjälp av design. Ju större rummet är, desto längre blir nämligen efterklangstiden – alltså den tid det tar för ett ljud att dö ut. Stora kontorslandskap innebär med andra ord lång efterklangstid – vilket i sin tur leder till dålig akustik, förklarar han.

Ljud som dröjer sig kvar länge blandas med nya ljud i rummet. Det kan leda till situationer där man måste prata allt högre för att folk ska höra och förstå vad man säger, vilket kan påverka såväl de anställdas produktivitet som trivseln på arbetsplatsen.

Den goda nyheten är att det finns mycket man kan göra för att förbättra akustiken i stora kontorslokaler. Den dåliga nyheten är att det inte finns någon ”quick fix”.

– I befintliga kontor krävs det stora åtgärder för att komma till rätta med dålig akustik. I vissa fall väljer man att sätta upp skiljeväggar för att förbättra rummets akustik, men detta ger egentligen ingen effekt alls eftersom ljudet bara studsar över dem, säger Niels Kappel.

Det handlar om absorption

Enligt Niels Kappel finns det flera aspekter när det gäller att skapa effektiva akustiklösningar i öppna kontorslandskap. Till stor del handlar det om att ha en tillräckligt stor absorptionsyta – det vill säga beklädnad på väggar, golv eller tak, där ljudvågorna inte reflekteras utan istället absorberas. Man pratar också om absorptionskoefficienten hos olika material.

– Ett exempel är tak med perforerade gipsskivor. Här fungerar hålen som absorptionsyta. Problemet är att de bara täcker 30 procent av taket, medan resten utgörs av en hård yta där ljudvågorna studsar tillbaka. Därför räcker det sällan för att ge bra akustik, säger han.

Strukturen på ytorna i rummet är ofta avgörande för efterklangstiden. Hårda och släta ytor som betong och gips ger lång efterklangstid, medan material med öppen ytstruktur – som Troldtekt akustiktak – ger en kort efterklangstid och därmed riktigt bra akustik. I praktiken absorberar en betongvägg endast 1–2 procent av ljudet, medan en konstruktion med Troldtekt och underliggande mineralull absorberar hela 80–90 procent.

Det finns olika rekommendationer för hur stor absorptionsytan ska vara i ett kontorslandskap:

  • Byggeforskningsinstituttet (danska byggforskningsinstitutet) säger att absorptionsytan bör vara 1,1 gånger så stor som, alltså tio procent större än, golvytan.
  • Arbejdstilsynet (danska arbetsmiljöverket) har lite andra rekommendationer. Enligt dem bör absorptionsytan vara 0,8 gånger så stor som golvytan om kontorets totala yta är mindre än 300 kvadratmeter. Om kontoret är större bör absorptionsytan vara 0,9 gånger så stor som golvytan.

Inredning och arbetskultur spelar också in

Förutom ljudabsorberande material på väggar och tak är det enligt Niels Kappel viktigt att arbeta med både inredning och kultur på arbetsplatsen.

– Mattor i korridorerna kan vara en jättebra idé, eftersom det minskar bullret från medarbetare som rör sig i lokalen, säger han.

Han nämner också att välfyllda bokhyllor fungerar utmärkt som ljudabsorbering, men vet av erfarenhet att böcker blir ett alltmer sällsynt inslag i vår digitala tidsålder.

– På vårt kontor har vi låg volym på telefonernas ringsignaler så att de inte stör i onödan. Dessutom kan man komma långt med oskrivna regler som att undvika stående möten i öppna kontorslandskap och i stället skapa miljöer med flera flexibla rum, som bland annat kan användas till informella möten, säger han.

Kalkylator: Få koll på akustiken

Om du vill räkna ut den akustiska effekten av dimensionering och materialval i din kontorsmiljö, kan du använda Troldtekts akustikkalkylator.

För att använda akustikkalkylatorn måste du känna till måtten i lokalen samt vilka material som har använts – eller som du planerar att använda. Mata in data för rummet i kalkylatorn, så skapar den en överskådlig rapport med överblick över efterklangstid, absorptionsyta och annan relevant information om akustik. Du kan få rapporten skickad till din e-post eller du kan skriva ut den.

FOTO:

Niels Kappel, Produktutveckling på Troldtekt