Aalborg Portland: Så utvecklade vi en ny cementtyp

2021 utvecklade Troldtekt akustikplattor baserade på den nya cementtypen FUTURECEMTM. Plattorna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck, vilket beror på cementen som har utvecklats av Aalborg Portland.

Cement har många fördelar som för närvarande är svåra att uppnå med andra bindemedel. I Troldtekts akustikplattor med cementbunden träull bidrar cementen med styrka, stabilitet och hållfasthet. Nackdelen med cement är att framställningen ger upphov till stora koldioxidutsläpp.

Därför var det ett stort framsteg när Aalborg Portland lanserade FUTURECEM. Det är en ny cementtyp med samma goda egenskaper som traditionell cement – fast med 30 procent lägre klimatavtryck.

– På Aalborg Portland anser vi att den här typen av cement är framtiden, vilket man också hör på namnet, säger Michael Lundgaard Thomsen, VD för Aalborg Portland.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Alternativ till klinker

De höga koldioxidutsläppen vid cementproduktion beror på själva tillverkningsprocessen, där olika material värms upp till mycket höga temperaturer i en ugn för att framställa cementklinker. Under processen, som kallas kalcinering, frigörs den koldioxid som förekommer naturligt i kalken. Kalcineringen står därmed för drygt hälften av klimatavtrycket för cement. 

– Det går inte att minska utsläppen från själva kalcineringen, men man kan minska mängden cementklinker i den färdiga cementen, förklarar Michael Lundgaard Thomsen.

Tidigare har det emellertid inte varit möjligt att ersätta en särskilt stor del av klinkerinnehållet i cementen utan att det går ut över cementens styrka. I så kallad BASIS-cement har man ersatt 15 procent av klinkern med kalkfiller, men det är svårt att öka andelen ytterligare – utan att kompromissa med styrkan. Samma sak gäller om man ersätter klinker med bränd lera.

– En annan utmaning med att hitta ersättningsmaterial till klinker är att vi också måste se till att det finns i så stora mängder att vi kan uppnå tillräcklig leveranssäkerhet under de kommande åren, säger Michael Lundgaard Thomsen.

Synergi mellan kalk och lera

Genombrottet för Aalborg Portland kom när man började kombinera kalkfiller med bränd lera. Var för sig kan dessa två material inte ersätta någon större del av klinkerinnehållet, men resultatet visade sig bli ett helt annat om man blandade dem:

– Kombinationen av kalkfiller och bränd lera visade sig ha en synergieffekt som gjorde det möjligt att uppnå en högre styrka, berättar Michael Lundgaard Thomsen.

Det innebär att 35 procent av klinkern nu kan ersättas med kalkfiller och bränd lera utan att cementen tappar i styrka.

– Runt om i världen finns det enorma mängder kalk och lera, så med FUTURECEM har vi en teknik för att tillverka cement med samma styrka utan risk för materialbrist under den närmaste framtiden, säger han.

Alternativa bränslen och koldioxidavskiljning

Men Aalborg Portland gör ännu mer för att minska koldioxidutsläppen från cement. I sin ”Plan för hållbar cementproduktion i Danmark” har företaget satt upp som mål att minska sina utsläpp med 30 procent fram till 2030.

– Det ska vi klara med hjälp av nya cementtyper som FUTURECEM, men också genom att övergå till alternativa bränslen i vår produktion, säger Michael Lundgaard Thomsen.

År 2050 räknar Aalborg Portland med att ha minskat sitt klimatavtryck med hela 70 procent genom en övergång till alternativa bränslen och ändringar av den kalkbaserade cementen.

– Men det räcker inte med 100 procent koldioxidneutrala bränslen, utan vi måste dessutom använda oss av koldioxidavskiljning, där koldioxid från tillverkningsprocessen skiljs ut och lagras eller används till andra processer. Än så länge är tekniken dock inte tillräckligt utvecklad, säger han.

Aalborg Portland har tillsammans med Aalborg Universitet och andra samarbetspartners fått stöd från EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) för att utforska möjligheterna till koldioxidavskiljning.

FAKTA: Aalborg Portlands klimatmål

  • Aalborg Portlands mål är att göra sin cementproduktion till en av de mest hållbara i världen.
  • Ambitionerna beskrivs i företagets ’Plan för hållbar cementproduktion i Danmark’.
  • Visionen är att kunna leverera koldioxidneutral cement senast år 2030.
  • 2050 ska all cementproduktion i Danmark vara koldioxidneutral.