Cradle to Cradle: Troldtekt avancerar från silver till guld

Troldtekt har nu passerat ytterligare en milstolpe i sitt strategiska hållbarhetsarbete: Hela sortimentet av Troldtektprodukter i cementbunden träull avancerade 2022 från silver till guld i det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle. Denna nya nivå har nåtts tack vare nya färgrecept i produktionen.

Efter 10 år med Cradle to Cradle silvercertifiering har Troldtekts akustiklösningar i cementbunden träull avancerat till guld. Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld där tillverkare utformar sina produkter för en cirkulär ekonomi – vilket innebär att material kan införlivas i nya kretslopp. Utvecklingen mot guld är främst ett resultat av att Troldtekt har börjat använda nya färgrecept i produktionen.

Bytet till den nya färgen innebär att Troldtekt avancerar två nivåer – från silver till platina – inom materialhälsa, vilket är en av de fem kriteriekategorierna i Cradle to Cradle-certifieringen. Och eftersom Troldtekt redan är på guld- eller platinanivå i de andra fyra kategorierna ger det totalt sett en guldcertifiering. Certifieringen trädde officiellt i kraft den 1 mars 2022.

– För mer än tio år sedan valde vi att basera vår affärsstrategi på Cradle to Cradle-principerna. Sedan dess har vi optimerat vår produktion genom att gå över till förnybar energi, systematisk återvinning av avfall och mycket mer. Materialhälsa, och särskilt konserveringsmedlen i färgen, har varit det enda hindret för att uppnå en guldcertifiering. Därför är de nya färgrecepten en milstolpe för oss.

Det säger Tina Snedker Kristensen, hållbarhets- och kommunikationschef på Troldtekt A/S.

– Det är inte bara en liten del av sortimentet som nu är Cradle to Cradle-certifierad på guldnivå, utan alla våra Troldtektprodukter i cementbunden träull i naturträ och målade i våra standardfärger vitt, grått och svart. Detta inkluderar även vår designserie och våra kuldioxidreducerede akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™, fortsätter hon.

 

Nya, mer hållbara färgrecept

I praktiken innebär det systematiska arbetet med Cradle to Cradle att Troldtekt har koll på alla ingredienser i akustikplattorna ända ner till 100 miljondelar. Analysen har visat att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Ofarliga ingredienser är en förutsättning för att produkter ska kunna ingå i biologiska och tekniska kretslopp. Och sunda kretslopp är en grundläggande förutsättning för en cirkulär ekonomi.

Konserveringsmedel – biocider – i färgen till akustikplattorna har dock hittills varit ett hinder för att uppnå Cradle to Cradle-guldcertifiering. Nu har vi lyckats utveckla recept med en nyare och mer hållbar konserveringsteknik.

– Konserveringsmedel är nödvändiga för att undvika att vi kasserar stora mängder färg på grund av kort hållbarhet och kontinuerliga färgförändringar i vår produktion. Sedan vi installerade en ny färganläggning 2016 har vi samlat in och återvunnit överspray från våra färgboxar, vilket har minskat vårt färgspill med 70 procent. Om vi tog bort konserveringsmedlen skulle vi inte längre kunna återvinna överspray eftersom färgen då skulle ruttna. Det skulle ge oss ett större spill på 200 000 liter färg per år, förklarar Vibeke Pedersen, teknisk chef på Troldtekt A/S.

– Efter en lång dialog med våra färgleverantörer har vi utvecklat ett nytt och hållbart färgrecept utan skadliga biocider. Den nya färgen har fortfarande en god hållbarhet, så att vi kan återvinna överspray. Detta har krävt produktutveckling och omfattande testning av recepten i vår produktion. Så det ligger ett omfattande arbete bakom det faktum att vi har uppnått guldcertifiering, fortsätter hon.

FAKTA: Troldtekt och Cradle to Cradle

  • 2012 fick Troldtekt sin första Cradle to Cradle-certifiering. Med tiden blev det tydligt att Cradle to Cradle inte bara är en produktcertifiering, utan att det behövs ett strategiskt tillvägagångssätt för att arbeta seriöst med principerna.

  • Därför valde Troldtekt att basera affärsstrategin på Cradle to Cradle-principerna och offentliggjorde en strategisk färdplan för förbättringar inom Cradle to Cradels fem kriteriekategorier fram till 2022.

  • De nya färgrecepten är den senaste av en rad milstolpar som har lett till att Troldtekt nu har avancerat till en guldcertifiering. Certifieringen omfattar hela sortimentet av Troldtekt-produkter i cementbunden träull i naturfärg och målade i standardfärgerna vitt, grått och svart.

Efter att ha gått från silver till platina i materialhälsa är Troldtekt nu på guld- eller platinanivå i alla Cradle to Cradles fem kriteriekategorier.