Troldtekt® baserat på FUTURECEM™

Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM har ett lägre koldioxidavtryck med Troldtekt baserat på vanlig cement.

 

Cementen i Troldtekts cementbundna träull ger akustikplattorna deras styrka, hållbarhet och effektiva brandskydd. Men cementen står också för nästan hela akustikplattornas koldioxidavtryck.

Därför är det en revolutionerande nyhet att du nu kan välja Troldtekt baserat på cementtypen FUTURECEM. Det är en miljövänlig lösning som samtidigt bevarar alla de välkända fördelarna med Troldtekt akustikplattor.

Cement med lägre avtryck

FUTURECEM från Aalborg Portland utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i cementen ersättas. Resultatet är cement med cirka 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Sett till produktens hela livscykel har Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM ett koldioxidavtryck som är:

  • 26 procent lägre än för Troldtekt baserat på grå cement

  • 38 procent lägre än för Troldtekt baserat på vit cement.

Troldtekt akustiktak i privatbostäder

Stort utbud av akustiklösningar

Det finns ett brett utbud av Troldtektlösningar baserade på FUTURECEM:

 

FUTURECEM ger plattorna en något varmare glöd än traditionell cement. Du kan välja att få plattorna levererade i naturträ, där färgen från FUTURECEM framträder tydligt. Du kan också beställa plattor som målas på fabriken i någon av våra standard- eller specialfärger. 

FUTURECEM ger plattorna en något varmare glöd än traditionell cement. Du kan välja att få plattorna levererade i naturträ, där färgen från FUTURECEM framträder tydligt. Du kan också beställa plattor som målas på fabriken i någon av våra standard- eller specialfärger. 

Du kan läsa mer om Troldtekt baserat på FUTURECEM i vår broschyr.

EPD:er säkerställer full transparens

Rådgivare och byggherrar kan ladda ner miljövarudeklarationer (EPD:er) för olika varianter av Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM. I livscykelanalyserna dokumenteras det totala koldioxidavtrycket.

Du kan ladda ner EPD:er för:

Graferna visar koldioxidavtrycket från Troldtekt akustikplattor baserade på traditionell grå cement respektive FUTURECEM i de olika livscykelfaserna.

FUTURECEM i de olika livscykelfaserna. FUTURECEM säkerställer ett negativt koldioxidavtryck i faserna A1–A3, eftersom träet tar upp mer koldioxid när det växer än vad som släpps ut vid cementproduktion, råvarutransport och tillverkning av akustikplattorna.

Under användning (fas B) är koldioxidavtrycket negativt för alla Troldtekt akustikplattor, eftersom plattorna tar upp koldioxid i en kemisk process som kallas karbonatisering. Vid bortskaffning (C4) friges lagrad koldioxid genom förbränning, och koldioxidavtrycket är därför positivt. Men eftersom Troldtekts cementbundna träull vid förbränning skapar energi som kan användas i stället för fossila bränslen, har det även registrerats ett negativt koldioxidavtryck under återvinningspotential.

Under produktens hela livscykel är det totala koldioxidavtrycket för Troldtekt baserat på traditionell grå cement 7,41 kg CO2-Eq/m2 och för Troldtekt baserat på FUTURECEM 5,45 kg CO2-Eq/m2.