Med och utan Troldtekt: Så stor skillnad blir det i bostaden

Vill du undvika ekande ljud i hemmet? Då är det viktigt att minimera rummets efterklangstid. Se exempel på hur stor skillnad det gör för akustiken om bostaden är utrustad med Troldtekt akustiktak eller inte.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen

Problem med akustiken uppstår när hårda, släta ytor reflekterar ljud i ett rum. Detta är vanligt i kök/allrum, där familjen lagar mat, leker och pratar. Här kan ljudnivån snabbt bli så hög att rummet inte längre är behagligt att visats i.

Lösningen är att förkorta efterklangstiden, det vill säga den tid det tar efter att en ljudkälla (till exempel en klapp med händerna) har avbrutits till dess att ljudet dör ut. Om efterklangstiden är för lång är det svårt att skilja konversation från oväsen, och resultatet blir ofta att man upplever stress, irritation och obehag.

Med kort efterklangstid blir ljudbilden mer precis, och talförståelsen ökar markant. Det kräver att ytan är mjuk och ojämn, så att den kan absorbera ljudet. Det är här Troldtekt kommer in i bilden.

Exempel: Tre scenarier i samma rum

I ett typiskt kök/allrum är det lämpligt med en efterklangstid på 0,6–0,8 sekunder.

Exemplet nedan visar tre scenarier för efterklangstid i samma rum – med och utan Troldtekt akustiktak. Rummet är 40 kvadratmeter stort och har tak upp till nock. De exakta förutsättningarna för beräkningarna hittar du längst ner på sidan.

Scenario 1: Efterklangstid utan Troldtekt

 

3,22 sek.

I exemplet används ett gipstak med två lager gips som ger ett fint, jämnt uttryck. Ett lager gips är också en populär lösning, som dock inte gör så stor skillnad för akustiken. Dessvärre innebär det ofta en lång efterklangstid, där det tar längre tid för ljudet att ”dö ut”.

Scenario 2: Efterklangstid med eftermonterat 25 + 18 mm Troldtekt akustik Plus under gipstaket

 

0,71 sek.

Här har ett Troldtekt akustiktak eftermonterats under gipstaket. Taket är av typen Troldtekt akustik Plus, som är en tvåskiktsplatta med mineralull på baksidan. Det ger en märkbar förändring av akustiken, eftersom ljuden nu absorberas.

Scenario 3: Efterklangstid med 25 mm Troldtekt akustik direkt under takkonstruktionen

 

0,46 sek.

Här har man monterat ett Troldtekt akustiktak direkt under isoleringen i takkonstruktionen i samband med att huset byggdes. Denna lösning ger ännu kortare efterklangstid och är därmed det bästa alternativet. Ljudet absorberas nu av plattans ojämna yta.

Förutsättningar för beräkningsexempel

Beräkna efterklangstiden själv

Vill du se hur mycket du kan påverka akustiken i hemmet – beroende på rummens form, storlek och material? Testa då Troldtekts akustikkalkylator.

Testa akustikkalkylatorn