I slutet av livslängden: Så kan Troldtekt akustikplattor ingå i nya kretslopp

Troldtekt arbetar med returmodeller som kan ge akustikplattorna en eller flera extra livscykler. System för rester av cementbunden träull från både Troldtekts egen produktion och kundernas byggarbetsplatser har etablerats i Danmark. Ambitionen är även att återanvända, återvinna och uppgradera plattor från rivningar.

10.06.2024Både längden på och antalet livscykler spelar en nyckelroll i byggbranschens cirkulära ekonomi. Det handlar i grova drag om:

1. att förlänga materialens livslängd

2. och sedan ge dem en användbar funktion i nya kretslopp.

För att det första ska gå att göra måste ett material ha en styrka och en hållbarhet som gör att det kan uppfylla sin funktion i många år. Det är betydligt mer hållbart att bibehålla ett undertak i exempelvis 70–80 år – och eventuellt flytta det till en ny byggnad under tiden – än att byta till ett nytt undertak redan efter 20 år.

Förutsättningen för den cirkulära ekonomin är att materialet är hälsosamt – alltså utan skadliga kemikalier. Att skicka ut skadliga kemikalier i omlopp är en dålig lösning för både människor och miljö, och det minskar möjligheten till återvinning.

I Troldtekts fall har livslängden i miljövarudeklarationer (EPD:er) beräknats till minst 50 år, fastställt utifrån en tysk databas med kategorier av byggmaterial. Eftersom byggnadscertifieringar som DGNB utgår från en byggnadslivslängd på 50 år är beräkningar med Troldtekt också baserade på de 50 åren.

Erfarenheter från verkligheten pekar dock snarare på åtminstone 70 års livslängd. Dessutom är materialhälsan i akustikplattorna certifierad på guldnivå enligt produktstandarden Cradle to Cradle Certified®.

Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld utan avfall. Därför har Troldtekt A/S stora ambitioner inom återanvändning och återvinning och arbetar med flera olika cirkulära modeller och scenarier för olika avfallsfraktioner:

Både ut- och invändigt i höghuset TRÆ har en stor mängd återvunnet material använts.

Förebygg och återanvänd

Tina Snedker Kristensen, hållbarhets- och kommunikationschef på Troldtekt, har sedan 2011 varit djupt involverad i Troldtekts strategiska synsätt för Cradle to Cradle-konceptet. Hon utgår från EU:s avfallsdirektiv från 2008 när hon ska berätta om Troldtekts ambitioner:

– För oss handlar det om att vi ska så högt upp i hierarkin som möjligt. Att förebygga avfall är den bästa lösningen. Som tur är ser vi att flera byggherrar och rådgivare bibehåller Troldtekt-tak när de förvandlar sina byggnader till nya ändamål. Dessutom vill vi hjälpa marknaden att se till att de fullt funktionella akustikplattorna återanvänds i en annan byggnad. Det kommer vi bland annat att göra i samarbete med entreprenörer, byggherrar och rådgivare, så att vi kan etablera de mest värdeskapande cirklarna för begagnade plattor. Vi vill undvika att plattorna riskerar end of life – och se till att de istället får ett second life, säger Tina Snedker Kristensen.

Det är till exempel fallet i byggnadsprojektet TRÆ i Århus, som du kan läsa mer om här.

Hon tillägger att Troldtekt lägger stor vikt vid att ge support och vägledning om både reparation och målning av Troldtekt-tak. Och att det redan har genomförts pilotprojekt med både återanvändning och återvinning av Troldtekt-plattor.

Kasserade plattor och bortskuret spill har blivit till skräp hos North Trade House och får en ny funktion i det biologiska kretsloppet.

Rester och spill får nytt värde

Stegen under förebyggande och återanvändning är återvinning och återbruk. Här har Troldtekt redan etablerat retursystem för de cementbundna träullsrester som aldrig kommer in i byggnaden.

Mest etablerat är systemet med produktionsspill i form av kasserade skivor och bortskuren cementbunden träull från fasningen av plattorna. En lokal samarbetspartner nära fabriken – North Trade House A/S – tar emot kasserade plattor och spill som får en ny funktion i det biologiska kretsloppet.

I praktiken krossar North Trade House plattorna som återanvänds som till exempel husdjursströ, utläggning på ridbanor, ogräshämmande markbeläggningar i skogsbruk och plantager samt för stabilisering av fuktiga körbanor.

Restmaterial från Troldtekts fasningshall tar cementleverantören Aalborg Portland med sig tillbaka så att det kan ingå i cementproduktionen. Träinnehållet i Troldtekt-partiklarna bidrar till förbränningsprocessen och ersätter fossilt bränsle (energi), medan cementinnehållet blir till råvara (filler) i ny cement.


Från byggarbetsplats till biologiskt kretslopp

Troldtekt har ett retursystem för cementbunden träull som skärs eller sorteras bort på byggarbetsplatserna. Med detta system kan kunderna returnera sitt rena spillmaterial och avfall, som sedan återvinns i det biologiska kretsloppet via den danska samarbetspartnern North Trade House – på samma sätt som produktionsavfallet från Troldtekts egen fabrik.

- Nästa steg är att vi tecknar motsvarande samarbetsavtal på våra andra primära marknader som Tyskland och Sverige, så att vi kan återvinna avfall på högsta möjliga värdenivå lokalt, säger Tina Snedker Kristensen.


En potential i upcycling

När Troldtekt akustikplattor efter 50–80 år har nått slutet av sin första livscykel i en byggnad kan både återanvändning, återvinning och upcycling komma in i bilden. Troldtekts chef för cirkulära lösningar Darma Louise Duus förklarar:

– När plattorna efter många decennier har nått ett skick där det inte längre är meningsfullt att bevara eller direkt återanvända dem vill vi gärna se till att de ingår i ett nytt kretslopp på något annat sätt. Det kan handla om återvinning via några av samma system som vi har för produktions- och byggavfall. Men vi förväntar oss att en del av plattorna fortfarande har ett skick där de kan upcyclas till nya produkter via vår egen produktion – alltså också få ett second life.

– Vi ska nu undersöka hur stor andel av de nedtagna plattorna som normalt kan få ett second life. Hela plattor som är i fint skick kan vi relativt enkelt återinföra på marknaden. När det gäller plattor som bearbetas under montering eller senare i sin första livscykel måste vi bedöma hur resurseffektivt och skonsamt vi kan upcycla och bearbeta. De kommer vanligtvis tillbaka i olika udda format eftersom de är anpassade efter avslutet av ett tak, tillskurna för att passa lamputtag eller liknande, säger Darma Louise Duus och fortsätter:

– Vi kan inte hitta en lösning för omdesign som passar optimalt för alla returnerade plattor om vi ska upprätthålla en viss skala och ekonomisk hållbarhet. Så istället för ”one size fits all” måste vi designa lösningar utifrån principen ”sizes that fit most”. Dessutom arbetar vi med flera scenarier så att vi kan återvinna alla kvaliteter och därmed undvika avfall.

Lång livslängd är det bästa scenariot

I framtiden kommer system som det nya materialpasset att göra det enklare att få dokumentation för bearbetning av akustikplattorna i användningsfasen – till exempel med färg. Därför arbetar Troldtekt bland annat med returavtal, så att kunderna redan nu får papper på att de kan returnera plattorna om flera decennier om villkoren i driftsfasen är uppfyllda. Men med så lång livslängd måste avtalen fasas in med lång horisont.

– Det är dock viktigt att slå fast att vi aldrig får betrakta materialets långa livslängd som ett problem. Långa livslängder är det bästa scenariot i en cirkulär ekonomi. Så först och främst ska vi glädja oss åt att Troldtekt är ett robust och långlivat material som tål slitage, fukt och upprepade färgskikt utan att det försämrar plattornas styrka eller ljudabsorberande egenskaper, säger Darma Louise Duus.