Skovparken Plejecenter: Ett värdigt sista hem

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

En trygg och hemtrevlig miljö är avgörande för livskvaliteten för äldre personer med demens. Här spelar särskilt textur och varma material en stor roll. Även funktionaliteten är viktig, och här har man bland annat lyckats förena ett avancerat profilsystem med Troldtekt akustiktak.

Andelen äldre ökar, liksom behovet av lämpliga bostäder som kan tillgodose de behov som äldre kan ha och få i slutet av livet.

Ett av de ställen som har anpassats till både nuvarande och framtida behov är vårdhemmet Skovparken Plejecenter i Ølgod. Dokumenterat hållbara material, matchande färger, naturligt dagsljus och god akustik är några av de viktigaste ingredienserna när man utformar boenden för äldre med demens.

Skovparken består av 32 bostäder för svårt demenssjuka och är indelad i fyra enskilda boendekluster med en central, samlande korsning i mitten. Äldreboendet har ritats av RUM, som har många års erfarenhet av hälsoarkitektur. Därför har arkitektkontoret också ingående kunskaper om arkitekturens betydelse för personer med demens, deras anhöriga och personalen på boendet.

– Hur disponerar man ett hus så att det skapar både en hemtrevnad och trygghet för de boende och deras anhöriga, samtidigt som det ger ett bra flöde för personalen? Den här frågan ställs vi inför varje gång vi ritar ett demensboende, för ingen plats är den andra lik, säger Claus Jensen, partner och arkitekt på RUM, och fortsätter:

– För att hitta den bästa lösningen för Skovparken höll vi ett antal workshops med dem som använder huset såsom anhöriga, personal och kommunledningen i området, innan vi började med ritningarna för att se till att vi skapade rätt byggnad för brukarna och området.

Naturen in på knuten

En av de saker Claus Jensen lyfter fram som väldigt viktig är att arkitekturen måste anpassas till platsen och omgivningen. När det gäller Skovparken är det de omgivande fälten, öppna ytorna och gamla gårdarna som alla har spelat en central roll i utformningen och resulterat i en mycket speciell arkitektur – både ute och inne.

– De stora öppna vidderna inspirerade till att vända blicken mot den traditionella arkitekturen med stora, långsträckta huskroppar och sadeltak – och sedan kombinera det med nya inslag. Det har bland annat varit viktigt för oss att få in dagsljus i rummen med hjälp av stora takfönster som ger en tydlig upplevelse av årstider och vädrets skiftningar, säger Claus Jensen.

Skovparkens speciella utformning omfamnar verkligen naturen. Mellan varje huskluster finns små unika innergårdar och med tiden kommer planteringen runt också att växa och komplettera byggnadens naturliga takkonstruktion och fasader bestående av tegel, tegelspån och träbeklädnad. På sikt skapar det attraktiva utomhusytor som inbjuder till både rörelse och lugn och ro. Två helt avgörande faktorer för de boendes fysiska och psykiska hälsa.

– Personer med demens är en mycket differentierad målgrupp. Vissa kan vara högljudda och utåtagerande, medan andra är tystare och mer inåtvända. Med utformningen av Skovparken försöker vi anpassa och göra plats för båda. Både ute och inne.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Fokus på akustik, estetik och praktik

Förutom de naturliga utomhusområdena har även inredningen stor betydelse för både boende, anhöriga och personal. Men det är en hårfin balans mellan att skapa en trygg, hemtrevlig miljö för de boende och effektiva arbetsrutiner för medarbetarna.

– När man jobbar med demensbyggande finns det många målgrupper att ta hänsyn till, för det ska både vara någons hem och någon annans arbetsplats. Och där personer med demens och deras anhöriga kan behöva det trygga och familjära, behöver personalen ofta det praktiska. Vi har försökt förena de två, förklarar Claus Jensen och utvecklar:

– Materialvalet har stor betydelse för byggnaden som helhet. Vi har till exempel använt Troldtekt akustikplattor i naturträ som ett genomgående takmaterial i både gemensamma utrymmen och lägenheter. Den taktila ytan tillför värme till byggnaden och tar bort lite av den institutionella känslan. Samtidigt är god akustik en nödvändighet i ett hus med många aktiviteter och där de boende är väldigt olika.

Det är dock inte bara hörupplevelsen som akustikplattorna bidrar till. På Skovparken har Troldtekt-tak också använts som ett verktyg för att dölja den profillösning för handikapphissar som finns i bostäderna. Genom att sänka taken cirka 15 centimeter har RUM lyckats integrera ett hjälpmedel i själva byggnadsdesignen utan att kompromissa med funktionen. På så sätt har akustikplattorna fått en akustisk, estetisk och praktisk funktion som en enad takyta.

FAKTA: Om Skovparken Plejecenter i Ølgod

  • De första vårdtagarna flyttade in 2021

  • Skovparken Plejecenter är på 3 020 kvadratmeter och består av 32 vårdbostäder och serviceområden inkl. sex dagverksamhetsplatser

    Det finns elva underleverantörer till projektet med Varde kommun som byggherre.