Certifikat och tester

Der Blaue Engel certifikat

GO (Guarantee of origin) - 2023

GO (Guarantee of origin) - 2024)

Cradle to Cradle certifikat

Material Health certifikat

Slagtålighetstester

FSC-certifiering för hållbart skogsbruk

PEFC-certifiering för hållbart skogsbruk

Intyg om överensstämmelse EN13168

Intyg om överensstämmelse EN13964

Utmärkelse för allergivänlig produkt

Dansk certifiering för inomhusklimat

M1- omålade plattor

M1 - målade plattor