Troldtekt® är ljudabsorbenter som säkerställer god akustik i arkitekturen. Våra akustikplattor är gjorda av naturens egna material - trä och cement. Det ger ett hälsosamt och starkt material med unika ljudabsorberande egenskaper.  

På denna sida hittar du information om de olika typerna av Troldtekt absorbenter, tillbehör och andra akustiklösningar i Troldtekts sortiment.

Absorbenter

Troldtekt® akustik

Troldtekt akustikplatta

Den klassiska Troldtekt träullsplatta. För tak- och väggbeklädnad i alla typer av byggnader.

Läs mer om Troldtekt >>

Troldtekt® akustik Plus

Troldtekt Plus

Två-lagers akustikplatta med underliggande skikt av förseglad mineralull. Tids- och rymdbesparande lösning perfekt för renovering av befintliga tak och för upphängda flytande tak.

Läs mer om Troldtekt Plus >>

Troldtekt® A2

Troldtekt akustikplatta

Brandsäker akustikplatta, som monteras där brandsäkerhetsreglerna är extra strikta, exempelvis i utrymningsvägar.

Läs mer om Troldtekt A2 >>

Belysning

Armaturer särskilt utformade för inbyggnad i Troldtekts ljudabsorbenter. Rena linjer kombineras med effektiv ljusspridning i en arkitektoniskt enkel lösning

Mer om Troldtekt Belysning >>

Högtalare

Specialutvecklad högtalareenhet, inbyggd och dold på baksidan av Troldtekt akustiktak. Elegant och diskret ljudupplevelse utan störande efterklang.

Mer om Troldtekt Högtalare >> 

Dekoration

Troldtekt, Dekoration

Personlig dekoration med hjälp av tryckteknik, med vilken grafik, logotyper, konstverk eller andra typer av motiv kan överföras direkt till Troldtekt absorbenter.

Mer om Troldtekt Dekoration >> 

Designlösningar

Under Troldtekts designlösningar visar vi exempel på särskilda absorbenter och klassiska akustikplattor till tak och vägg som – beroende på monteringssätt, färger eller CNC-frästekniker – kan användas för att skapa ett helt unikt uttryck som integrerade ljudabsorberande designelement.

Se Troldtekt designlösningarna här >

Troldtekt, design solutions

Projektlösningar

Troldtekts projektlösningar är exempel på speciella akustiklösningar som vi har producerat till specifika projekt. Lösningarna ingår inte i vårt standardprogram, men visar några av de möjligheter vi har att utveckla kundspecifika lösningar.

Se eksempel på Troldtekt projektlösningar här >

Troldtekt Project Solutions

Akustiska öar och bafflar

Troldtekt akustikplattor monterad som frihängande akustiska öar eller som bafflar nedpendlade en och en från takkonstruktionen. Med Troldtekt akustiska öar och bafflar kan du förbättra akustiken precis där du behöver.

Mer om akustiska öar och baffler här >

Troldtekt, acoustic clouds
Troldtekts produktgenerator ger en snabb översikt över alla tillgängliga kombinationer av Troldtekt ljudabsorbenter.

Produktgenerator

Troldtekts produktgenerator ger dig en snabb och bekväm översikt över alla tillgängliga kombinationer av Troldtekt ljudabsorbenter. Genom att enkelt klicka dig igenom alternativen – färg, struktur, montageinformation etc. – får du önskad produkt föreslagen. Du får även AutoCAD-ritningar och en monteringsanvisning för den specifika produkten, färdiga för nedladdning.