Troldtekt® Plus

Problem med buller och dålig akustik kan lösas med ett nytt akustiktak. Men tanken på att behöva ta bort det befintliga taket kan vara avskräckande – att riva ett befintligt tak är ett omfattande, besvärligt och dammigt arbete. Men det går att undvika.

Troldtekt Plus kan monteras direkt på glespanel som monteras på det befintliga taket, så att du slipper riva det. Golvskydd och en flyttbar byggnadsställning är allt som behövs för att bli klar med renoveringen inom några dagar.

Troldtekt-seriens två-lagers akustikplatta Troldtekt Plus består av en klassisk Troldtektplatta med ett underliggande skikt av förseglad mineralull.

Skiktet täcker inte hela Troldtekt-plattan – det spår som bildas runt plattans kanter ger perfekt inpassning mellan profiler eller glespanel. Troldtekt Plus möjliggör att akustiktak och underliggande skikt kan monteras i ett och samma arbetsflöde, vilket sparar byggtid. Troldtekt Plus-plattan är perfekt för renovering av befintliga tak och för nedpendlade tak.

Troldtekt Plus-lösningen sparar utrymme och, med mått ner till 47 mm montagehöjd, kan man uppnå nästan samma ljudabsorberande egenskaper som med nedpendlat Troldtekt-tak med ett separat skikt av mineralull.

Med Troldtekt Plus kan du uppnå nästan samma ljudabsorptionsvärden med ett klassiskt nedpendlat Troldtekt-tak med mineralull bakom men med en lägre bygghöjd.

Troldtekt Plus finns med ett 18 mm eller 40 mm tjockt lager av mineralull på baksidan:

Utvalda referenser med Troldtekt® akustik plus

Se också