Nya EPD:er fastställer: Akustikplattor har ett lägre koldioxidavtryck

22.04.2022

Nu kan byggrådgivare och byggherrar ladda ner miljövarudeklarationer (EPD:er) för fyra varianter av Troldtekt akustikplattor baserade på cementtypen FUTURECEM™. Livscykelanalyserna visar att plattorna har ett koldioxidavtryck som är mellan 26 och 38 procent lägre jämfört med Troldtekt baserat på traditionell cement.

Tyska Institut Bauen und Umwelt (IBU) har nu verifierat och gett ut åtta miljövarudeklarationer (EPD:er) för de nya Troldtekt akustikplattorna som är baserade på cementtypen FUTURECEM från Aalborg Portland.

EPD:erna ger yrkesproffsen i byggbranschen en översikt över akustikplattornas miljöpåverkan under hela livscykeln. EPD:erna ger även möjligheten att jämföra med alternativa lösningar och mot den bakgrunden fatta välgrundade beslut i byggprojektet. 

– Vi är helt transparenta när vi gör våra EPD:er tillgängliga. Därför har vi tagit fram separata EPD:er för våra olika produkter – som till exempel de nya varianterna av våra akustikplattor baserade på FUTURECEM, säger Vibeke Pedersen som är teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Lägre koldioxidavtryck

Sett till produktens hela livscykel visar de nya EPD:erna att akustikplattorna baserade på FUTURECEM har ett koldioxidavtryck som är:

– 26 procent lägre än för Troldtekt baserat på grå cement.
– 38 procent lägre än för Troldtekt baserat på vit cement.

Cementtypen FUTURECEM utnyttjar synergin mellan kalcinerad lera och kalkfiller. På så sätt kan en stor del av den brända klinkern i produktionen hos Aalborg Portland ersättas, och resultatet är cement med 30 procent lägre koldioxidavtryck.

Tar hänsyn till olika varianter

Det finns åtta olika EPD:er för Troldtekt baserad på FUTURECEM, eftersom EPD:erna tar hänsyn till:

  • akustikplattornas tjocklek (25 eller 35 mm)
  • om plattorna är målade eller omålade
  • om det handlar om de brandsäkra A2-plattorna

De nya EPD:erna kompletterar EPD:erna för Troldtekt akustikplattor baserade på traditionell cement, som gavs ut 2021. Det innebär att det nu finns totalt 20 EPD:er för Troldtekt akustikplattor.

Läs också: Så använder du EPD:er i ditt byggprojekt

Ladda ner Troldtekts EPD:er här

Den här tabellen visar bland annat Global Warming Potential (GWP) – även känt som koldioxidavtryck – för omålade Troldtekt akustikplattor (25 mm) baserade på FUTURECEM. När det står -1,37E+0 intill faserna A1–A3 betyder det att koldioxidavtrycket i dessa faser är -1,37 kilo per kvadratmeter. När det står 7,87E+0 vid fasen C4 betyder det att koldioxidavtrycket i denna fas är 7,87 kilo per kvadratmeter.

Troldtekt akustikplattor består av trä och cement. Eftersom i stort sett hela koldioxidavtrycket från en Troldtekt akustikplatta kommer från cementen, gör det en tydlig skillnad i akustikplattornas miljöpåverkan att Troldtekt byter cementtyp. Tillverkningen av akustikplattorna på fabriken i Troldhede sker med 97,8 procent förnybar energi. Under användningsfasen på vanligtvis 50–70 år tar cementlagret i en Troldtekt-platta över tid upp koldioxid genom den kemiska process karbonatisering. Det finns dokumenterat i livscykelanalysen att detta bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Diagrammet längst till vänster visar att det först är vid bortskaffandet efter normalt 50–70 år (fase C4), som koldioxidavtrycket för Troldtekt baserad på FUTURECEM totalt sett hamnar på plus. Data för bortskaffande är baserade på förbränning, då inlagrad koldioxid friges. Troldtekt arbetar för att ta fram olika metoder för återvinning, så att minsta möjliga mängd av den inlagrade koldioxiden friges.