Troldtekt A/S söker ny framtida ägare/partner

18.11.2021

Det råder stor efterfrågan på dokumenterat hållbara akustiklösningar för byggbranschen. Det märks tydligt för Troldtekt A/S, och ägarfamiljen bakom företaget vill nu hitta en ny samarbetspartner/ägare som kan bidra till att förverkliga Troldtekts tillväxtpotential både nationellt och internationellt. Processen med att hitta en ny samarbetspartner/ägare har nu inletts.

Grön omställning, en cirkulär ekonomi och ett hälsosamt inomhusklimat i byggbranschen har banat väg för Troldtekts tillväxt under senare år. Potentialen för att sälja de hållbara akustiklösningarna är fortsatt enormt stor, men en markant ökad försäljning kräver en fortsatt uppskalning av både produktionskapacitet och organisation. Därför har ägarfamiljen bakom Troldtekt beslutat att en ny ägare ska vara med och säkerställa de bästa förutsättningarna för en fortsatt tillväxtutveckling.

”Det är mindre än tre år sedan vi fördubblade kapaciteten i produktionen, men inom de närmaste åren kommer vi återigen att stå inför nya kapacitetsutmaningar. Vi har stora ambitioner och vi vill inte bara kunna hålla jämna steg med kundernas efterfrågan. Vi vill även vara förberedda på att förverkliga de stora möjligheter vi har på olika marknader. Det gäller inte minst våra tre hemmamarknader, det vill säga Danmark, Tyskland och Sverige”, säger Kurt Bering Sørensen, styrelseordförande i Troldtekt A/S.

”En fortsatt tillväxt kräver investeringar på ännu högre nivå än tidigare, och ägarfamiljen har beslutat att hitta en ny ägarkonstellation som är rätt för Troldtekt. Processen har inletts, men vi kan ännu inte säga något mer om det just nu”, fortsätter han.

Stadig grund att bygga vidare på
De senaste årens tillväxt har uppnåtts med det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle som utgångspunkt för Troldtekts affärsstrategi – och utifrån värderingar som innovation, trovärdighet och socialt ansvar. Det är den stadiga grunden som det framtida ägandet ska bygga vidare på.

”Vi vill ha en ägarkonstellation som också delar våra tillväxtambitioner och som har rätt kompetens och värderingar när det gäller att vidareutveckla Troldtekt”, säger Kurt Bering Sørensen.

Att arbetet med att hitta den nya ägarkretsen nu pågår för fullt påverkar inte vardagen för Troldtekts medarbetare, ledning, kunder och leverantörer, utan det är ”business as usual” som gäller.

Om Troldtekt

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är danskt trä och cement råvarorna i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Affärsstrategin baseras på det hållbara designkonceptet Cradle to Cradle.
  • Troldtekt förväntar sig 2021 en omsättning på ca 500 miljoner danska kronor, och företaget sysselsätter totalt ca 165 kompetenta medarbetare.
  • Utöver huvudkontoret i Tranbjerg J och produktionen i Troldhede, har Troldtekt egna dotterbolag i Tyskland och Sverige.
  • Kunderna är i första ledet arkitekter och i det avslutande säljledet trävaruhandlare och entreprenörer.
  • Företaget är familjeägt och har sedan 2005 ägts av arvingarna till Thorkild Bjerglund Andersen. Det familjeägda aktiebolaget leds av en extern styrelse.

Mer information om företaget finns på www.troldtekt.se

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Kurt Bering Sørensen, styrelseordförande i Troldtekt, tel: +45 40 10 65 64, e-post: kbs@beringboard.dk