Silver till Troldtekt® efter striktare krav

Troldtekts akustikprodukter har nyligen genomgått certifieringsprocessen för Cradle to Cradle-version 3.1. Troldtekt nådde guldnivån för fyra av fem kriterier, och behåller sin övergripande certifiering på silvernivån, trots att kraven enligt version 3.1 är striktare än tidigare.

Certifieringen omfattar hela Troldtekt-sortimentet av akustikplattor, både de naturfärgade plattorna och de plattor som är målade i Troldtekts standardkulörer.

Under de första månaderna 2015 utvärderades Troldtekts akustikserie ingående, som en del av certifieringsprocessen för Cradle to Cradle-version 3.1, dvs. den allra senaste versionen.

Troldtekt nådde silvernivån även den här gången, och certifieringen omfattar hela 92 % av företagets produkter, inklusive plattor som är målade i Troldtekts standardkulörer.

För ett stort antal områden är kraven i version 3.1 striktare än kraven i version 2.1.1, som Troldtekt senast certifierade sig för. Det gäller exempelvis området ”materialhälsa”, där man utvärderar samtliga substanser i produkten, i mängder ner till 100 ppm.

Version 3.1 har också en ny bronsnivå, vilket innebär att produkterna kan certifieras på nivåerna basic, brons, silver, guld eller platina.

Guld på fyra områden, silver på ett
I tabellen visas vilka omdömen Troldtekt tilldelades för var och en av de fem Cradle to Cradle-parametrarna. Inom området ”återanvändning av material” och ”samhällsansvar” avancerade Troldtekt från silver till guld.

Det totala certifieringsresultatet sätts enligt principen ”minsta gemensamma nämnare”, vilket innebär att produkten som minst måste uppnå guldnivån för alla fem parametrar om det övergripande resultatet ska bli en guldcertifiering. Troldtekt siktar på guld som helhetsresultat vid nästa certifiering 2017.

Tabellen innehåller Troldtekts betyg vid Cradle to Cradle-certifieringen i januari 2015. Jämfört med 2014 höjde vi oss från silver- till guldnivån inom ”återanvändning av material” och ”social rättvisa”. När det gäller kategorin ”återvinning av material” är det viktigaste framsteget att vi har etablerat ett återvinningssystem som säkerställer att materialet kan användas i en sluten cykel. Exempel på framsteg i kategorin ”social rättvisa” är det faktum att vi kan redogöra för de sociala förhållandena i försörjningskedjan, och att Troldtekt har inrättat egna program och initiativ för att bidra till mångfald i samhället.

Silver till Troldtekt efter striktere krav