Cementbundna träullsplattor

Trä

Trämaterialet i Troldtekt är gran från lokala skogar. I Danmark planteras fler träd än vad som avverkas, vilket gör att danskt trä är en förnybar källa. Träd är också en koldioxidneutral naturresurs, eftersom de under uppväxten absorberar lika mycket koldioxid som avges vid hantering, avverkning och transport.

Troldtekt är FSC®-certifierat (FSC®C115450), vilket innebär att vi kan erbjuda produkter som produceras med trä som härstammar från ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekt är dessutom PEFC™-certifierat. Det betyder att vi kan leverera certifierade akustikplattor med trä från dokumenterat hållbara skogar som lever upp till PEFC:s principer.

I produktionen av Troldtekt akustikplattor använder vi uteslutande certifierat trä. Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC™-certifierade.

Cement

Cementen är det som ger Troldtekt akustikplattor deras styrka och brandsäkerhet – utan skadliga kemikalier. Det är fördelar som skulle vara svåra att uppnå med andra bindemedel. Vi använder endast cement från Aalborg Portland, som under miljövänliga förhållanden utvinner råvarorna ur dansk berggrund.

Krita och sand är de centrala råmaterialen i den klassiska Portland-cementen. Krita utvinns i Aalborg Portlands kritbrott och sand vid bland annat Hals Barre, där man genom sandmuddring håller Limfjordens farleder farbara.

Vi är nu i full gång med att ersätta cementen med den nya, patenterade cementtypen FUTURECEMTM som även den kommer från Aalborg Portland. Troldtekt akustikplattor baserade på FUTURECEM har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än Troldtekt baserade på traditionell cement.

Aalborg Portland är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och det europeiska miljöledningssystemet EMAS.

Träull

Troldtekts cementbundna träullsplattor för akustikbeklädnad av väggar och tak tillverkas på vår fabrik i danska Troldhede.

Troldtekts akustikserie innehåller plattorna TroldtektTroldtekt PlusTroldtekt A2,  en prisbelönt designserie och ett brett utbud av tillbehör.

Alla Troldtekt-plattor har samma karakteristiska utseende och unika ljudabsorberande egenskaper.