CSR-rapport 2018: Spill från Troldtekt blir beståndsdel i ny cement

21:a maj. 2019

Under 2018 har Troldtekt A/S och Aalborg Portland A/S försökt hitta lösningar för att använda spill från Troldtekt-plattor i cementtillverkningen. Försöket har nu blivit ett permanent system. Det här beskrivs i vår CSR-rapport för 2018, som har skickats till FN.

Partiklar från bearbetningen av akustikplattor hos Troldtekt A/S har fått nytt värde – som komponent i Aalborg Portlands cementtillverkning – i ett system som etablerades under 2018. Att återvinna spill från de färdiga Troldtekt-plattorna var ett försöksprojekt – som gick så bra att systemet nu är permanent.

– Troldtekt-spillet passar väldigt bra i vår produktion, eftersom det består av naturliga material, vilket är helt i linje med vår strävan att främja cirkulära samarbeten, för att fasa ut fossila bränslen och spara på de naturliga material som är utgångskomponenter i vår produkt, säger Henriette Charlotte Nikolajsen, Manager Environment, Energy and QMS hos Aalborg Portland.

Den här historien om återvinning finns att läsa i den nya CSR-rapporten för 2018, som är en del av Troldtekts åtaganden gentemot FN Global Compact – ett frivilligt, globalt initiativ för samhällsansvar.

>> Läs rapporten här.

En strategiskt viktig milstolpe

62 procent av det material som Aalborg Portland tar emot från Troldtekt används som råvaruersättning, medan 38 procent av materialet ersätter fossilt bränsle. Det här är första gången som spill från en färdig produkt används som råmaterial i ny cement hos Aalborg Portland.

– Utgångspunkten i vår affärsstrategi är Cradle to Cradle, ett koncept för hållbar design. Konceptets grundtanke är att produkter och avfall ska ingå i ett kretslopp och där skapa värde på nytt. Det kan Troldtekt-plattorna göra på flera sätt, bland annat som kompost. Men att vi också har lyckats med att börja återanvända restprodukter i cementproduktionen är en viktig milstolpe, säger Peer Leth, Troldtekts vd.

Partiklarna transporteras till Aalborg Portland med de cementbilar som annars skulle köra tillbaka tomma efter att ha levererat cement till Troldtekts fabrik i Troldhede, förklarar Peer.

Större andel FSC®-certifierat trä

I Troldtekts CSR-rapport beskrivs ett antal åtgärder som har utförts under 2018, inom ramen för arbetet med samhällsansvar. Till exempel har Troldtekt ökat andelen FSC-certifierad rödgran från lokala skogar. FSC är ett intyg på ansvarsfullt skogsbruk, och Troldtekt kan nu leverera akustikplattor med märkningen ”FSC 100%” (FSC®C115450). Det innebär att allt trä i varje platta är FSC-certifierat.

– FSC-certifierade plattor utgör en väsentlig andel av vår produktion, men vi vill gärna utöka den ytterligare, efter hand som de danska skogsägarna certifierar skogarna. Hållbar tillverkning är vår strategi, och marknadens efterfrågan på certifierade produkter ökar, säger Peer Leth.

FSC-märkningen är ett intyg på att det inte fälls fler träd än vad skogen själv klarar att reproducera, men märkningen innebär också att lokal personal är utbildad, har tillgång till säkerhetsutrustning och får skälig lön.

Kollega med hörselskada, och vårt internationella ansvar

Andra intressanta punkter i CSR-rapporten är att Troldtekt, under 2018:

  • Breddade CSR-arbetet till våra två nya hemmamarknader, Sverige och Tyskland. I båda länderna stöder vi NGO:er som bidrar till cirkulär ekonomi.
  • Utökade produktionsavdelningen genom att anställa en döv person.
  • Etablerade en ny produktionslinje för 180 miljoner kronor. Troldtekt har nu en högteknologisk, effektiv produktion som ger en stabil grund för att göra stora energi- och miljövinster under kommande år.   

>> Läs hela CSR-rapporten här 

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Sedan 2017 finns Troldtekt även i Sverige, som dotterbolaget Troldtekt AB i Malmö. Därifrån har vi en nära och direkt dialog med svenska arkitektfirmor.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.
  • Troldtekt är sedan 2010 anslutna till FN:s Global Compact som är världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. 8 700 företag är anslutna.

MER INFORMATION:

Peer Leth, vd för Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk  

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J
www.troldtekt.dk

Troldtekt AB
Lagervägen 4B
SE 232 37 Arlöv
www.troldtekt.se

Ladda ner pressmeddelande

Fakta om Troldtekt