CSR-rapport: Fraskær fra Troldtekt indgår i ny cement

29.04.2020

Troldtekt A/S og Aalborg Portland A/S har gennem 2018 arbejdet med at genanvende fraskær fra Troldtekt plader i cementproduktionen. Forsøget er nu blevet til en permanent ordning. Det fremgår af den CSR-rapport for 2018, som Troldtekt A/S netop har indsendt til FN.

Smuldet fra bearbejdning af akustikplader hos Troldtekt A/S fik i 2018 ny værdi i cementproduktionen hos Aalborg Portland. Projektet med at genanvende fraskær fra de færdige Troldtekt plader var i første omgang en forsøgsordning – med så stor succes, at ordningen nu er blevet permanent.
– Materialet fra Troldtekt er rigtig fint for os at modtage, fordi det er et produkt af naturlige materialer og helt i tråd med vores ønske om at fremme cirkulære samarbejder og derved substituere de fossile brændsler og spare på de naturlige råstoffer, siger Henriette Charlotte Nikolajsen, Manager Environment, Energy and QMS hos Aalborg Portland.
Historien om genanvendelse er en del af den nye CSR-rapport for 2018, som er et led i Troldtekts tilslutning til det frivillige, globale initiativ for samfundsansvar, FN Global Compact. Læs rapporten her

En strategisk vigtig milepæl

62 procent af det materiale, som Aalborg Portland modtager fra Troldtekt, bliver brugt som råvareerstatning, mens 38 procent af materialet erstatter fossilt brændsel. Det er første gang, at Aalborg Portland har kunnet genanvende fraskær fra et færdigt produkt som råvare i ny cement.
– Omdrejningspunktet for vores forretningsstrategi er det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Her er grundtanken, at produkter og affald skal indgå i kredsløb, så de skaber ny værdi. Det kan Troldtekt plader gøre på flere måder, blandt andet som kompost. Men det er en milepæl, at vi nu også er lykkedes med at genanvende restprodukter i cementproduktionen, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt.
Han forklarer, at smuldet transporteres til Aalborg Portland med de cementbiler, der ellers ville køre tomme retur efter levering af cement ved Troldtekts fabrik i Troldhede.

Øget andel af FSC®-certificeret træ

Troldtekts CSR-rapport byder på flere tiltag inden for samfundsansvar, som er gennemført i 2018. Blandt andet har Troldtekt øget andelen af FSC-certificeret rødgran fra lokale skove. FSC er garant for ansvarlig skovdrift, og Troldtekt kan nu levere akustikplader med certifikatet ’FSC 100%’ (FSC®C115450). Det betyder, at alt træet i den enkelte plade er FSC-certificeret.
– En væsentlig andel af vores produktion er FSC-certificerede plader, men vi vil gerne producere endnu flere, i takt med at flere danske skovejere forhåbentlig certificerer deres skove. Vores strategi er at producere bæredygtigt, og markedet er klar til at købe flere certificerede produkter, siger Peer Leth.
FSC-mærket er blandt andet en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere – og at lokale arbejdere er uddannede, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

Døv kollega og internationalt ansvar

Af andre højdepunkter fra CSR-rapporten kan nævnes, at Troldtekt i 2018:

  • udbredte CSR-tilgangen til de to nye hjemmemarkeder, Sverige og Tyskland. I begge lande støtter Troldtekt ngo’er, der udbreder cirkulær økonomi.
  • ansatte en døv kollega i produktionen, på lige vilkår med sine kolleger.
  • opførte en ny fabrikslinje til 180 millioner kroner. Troldtekt står nu med en højteknologisk, effektiv fabrik, som giver et solidt fundament for at høste energi- og miljøgevinster i årene, der kommer.   

Læs hele Troldtekts CSR-rapport her

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.
  • Troldtekt har siden 2010 været tilsluttet FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med 8.700 organiserede virksomheder.

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: +45 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: +45 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk