Troldtekt® line

Troldtekt line garanterar en elegant och enhetlig takyta utan synliga fogar, med ett lugnt uttryck som känns igen från listtak.

Troldtekt line är akustikplattor med längsgående spår som har frästs in i plattans ytskikt. Varje platta har tio spår med samma avstånd mellan spåren.

När du sätter ihop akustikplattorna fortsätter spåren vidare över ytan med ett sömlöst uttryck. Det är halva spår på plattans långsidor, så att ett extra spår uppstår när två plattor sammanfogas på en vägg eller ett tak.

Utvalda referenser med Troldtekt® line

Se också