Materialhälsa

Som en del av Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering analyseras våra produkter ingående. Innehållet i produkterna definieras ned till 100 miljondelar (ppm) och utvärderas beträffande inverkan på människor och miljö.

I praktiken innebär vårt arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter ned till 100 miljondelar. Vi vet därför att plattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Sunda material är en förutsättning för att produkter ska kunna ingå i biologiska och tekniska kretslopp, och sunda kretslopp är själva förutsättningen för att en cirkulär ekonomi ska kunna förverkligas.

Bidrar till hälsosamt inomhusklimat

Råvarorna till produktionen av Troldtekts cementbundna träull är trä från danska skogar och cement som utvinns ur dansk kalksten och lera.

Troldtekts cementbundna träull bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat och är inomhusklimatmärkt i de bästa kategorierna enligt Dansk Indeklima Mærkning. Troldtekt har dessutom godkänts som en allergivänlig produkt av Allergy UK i Storbritannien och uppnått kategori M1 hos ”Finnish Indoor Air Association” samt den högsta miljöcertifieringen av SundaHus i Sverige.

Vårt mål är att produkter som säljs under varumärket Troldtekt ska vara Material Health-certifierade. Certifikatet är ett intyg på att produkterna har utvärderats avseende materialhälsa i enlighet med Cradle to Cradles standard. Exempel på handelsprodukter är skruvar, fästen och bättringsfärg.

Bättre certifieringsresultat efter byte till nya färgrecept

Våren 2022 förbättrades Troldtekts certifiering två nivåer från silver till platina – i kategorin materialhälsa. Det lade grunden till att Troldtekts produkter av cementbunden träull totalt sett avancerade till en guldcertifiering, som bekräftades igen vid omcertifieringen av Troldtekts akustikplattor 2023.

2023 gick Troldtekt dock från platina till guld när det gäller materialhälsa till följd av de skärpta kraven i version 4.0. Det handlar alltså inte om att produktens innehåll har ändrats utan bara om att standarden har skärpts och totalt sett bibehåller Troldtekt certifieringen på guldnivå.

Framstegen från silvernivå inom materialhälsa var resultatet av att började använda nya färgrecept i vår produktion.

Konserveringsmedel – biocider – i färgen till akustikplattorna var tidigare ett hinder för att uppnå en guldcertifiering. Men genom intensivt arbete med vår färgleverantör har vi lyckats utveckla ett recept med andra hållbarhetsbevarande ämnen som är godkända på Cradle to Cradle Certified™ guldnivå.

Konserveringsmedel är nödvändiga för att undvika att vi kasserar stora mängder färg på grund av kort hållbarhet och kontinuerliga färgförändringar i vår produktion. Sedan vi på Troldtekt installerade en ny färganläggning 2016 har vi samlat in och återvunnit överspray från våra färgboxar, vilket har minskat vårt färgspill med 70 procent. Utan konserveringsmedel skulle vi inte längre kunna återvinna överspray, eftersom färgen då skulle ruttna. Därmed skulle uppskattningsvis 200 000 liter färg gå till spillo varje år.

Efter en lång dialog med våra färgleverantörer har vi nu fått fram recept där färgen fortfarande har en god hållbarhet, så att vi kan återanvända överspray. Detta krävde produktutveckling och omfattande testning av recepten i vår produktion.

Dokumentation går först

Vi vill göra våra material ännu mer hälsosamma, och de nya färgrecepten är ett tydligt exempel på detta. Men i förhållande till Cradle to Cradle, FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling arbetar vi enligt en försiktighetsprincip. Det betyder att vi ibland måste kompromissa och göra svåra val.

Ett exempel är att vi, på grund av osäkerhet kring dokumentationen, har valt bort att ytbehandla våra akustikplattor med ämnet titandioxid, som kan avlägsna NOx-partiklar från omgivningsluften genom att främja fotokatalys.  Eftersom materialhälsa är väldigt viktigt för Troldtekt vill vi inte riskera att belägga plattorna med ett ytskikt som kan vara skadligt för människor eller miljön. Titandioxid finns också i till exempel väggfärger, men där är ämnet inaktivt och bundet i den torra färgen, så att det inte utgör någon hälsofara.

Ytterligare en utmaning utöver hälsoriskerna är att det krävs ljus för att åstadkomma fotokatalys och aktivering av titandioxiden. Dagsljus träffar inte takytor, vilket innebär att byggherren skulle behöva göra stora investeringar i belysning för att aktivera katalysen. Slutligen tyder mycket på att allmän ventilation har en betydligt bättre effekt på inomhusklimatet. Vi erbjuder lösningen Troldtekt ventilation, som har en dokumenterad effekt i form av lägre koldioxidhalter i lokalen. Det ökar inlärningen hos skolbarn och ger bättre inomhusklimat till exempel i kontor och konferenslokaler.

 

 

 

 

FAKTA: Skärpta krav på materialhälsa

Med version 4.0 av Cradle to Cradle Certified följde ett antal skärpta krav. De innebär att Troldtekt 2023 är certifierat på guldnivå – efter att ha avancerat från silver till platina inom materialhälsa vid föregående certifiering 2022.

 

Exempel på de skärpta kraven för en platinacertifiering är: 

 

  • att mer än 50 procent av produkten (baserat på vikt) ska ha fått bedömning på A- eller B-nivå. I Troldtekts fall har trä och kalk denna höga bedömning, men de råvarorna utgör mindre än hälften av vikten.

 

  • att mer än 75 procent av råvarorna i produkten nu ska ha ett C2CPII Material Health Certificate på guld- eller platinanivå – eller att mer än 50 procent av råvarorna ska vara Cradle to Cradle Certified på guld- eller platinanivå.

 

  • att (som alternativ till punkten ovan) en hotspot-analys har genomförts för produktens värdekedja och att man har tagit fram en strategi för att ytterligare optimera materialhälsan.

 

Läs mer om Cradle to Cradle Certified version 4.0