Om Troldtekts certifiering

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på guldnivå.

Certifieringen omfattar hela produktutbudet av Troldtekt cementbunden träull i natur och standardfärger. Certifieringen omfattar även serien med Troldtekt designlösningar, brandsäkra Troldtekt A2, Troldtekt agro samt Troldtekt baserat på FUTURECEM.

Hela serien med Troldtekt produkter av cementbunden träull är Cradle to Cradle-certifierad på guldnivå. Troldtekt uppnådde guldcertifieringen 2022 och har därefter blivit omcertifierad på guldnivå 2023. 

Ny version av standarden

Cradle to Cradle Products Innovation Institute har lanserat version 4.0 av standarden Cradle to Cradle Certified Product Standard. Under en övergångsperiod har Troldtekt valt att certifiera tre av de fem kategorierna enligt den nya och mer krävande versionen, medan Troldtekt i de övriga två kategorierna fortfarande är certifierade enligt version 3.1.

Kategorier med certifiering enligt version 4.0:

  • Material Health
  • Renewable Energy and Carbon Management
  • Water & Soil Stewardship

Kategorier som har certifierats enligt version 3.1:

  • Material Reutilization
  • Social Fairness


Den nya versionen av standarden ställer betydligt högre krav inom samtliga fem kategorier. Istället för att hålla fast vid den tidigare versionen så länge som möjligt har Troldtekt alltså valt att ta det första stora steget med tre kategorierna. Fram till nästa omcertifiering 2025 kommer vi att fortsätta arbetet med att uppfylla alla nya krav i de sista två kategorierna.

Cradle to Cradle-resultat

Tabellen visar Troldtekts resultat i Cradle to Cradle-omcertifieringen hösten 2023. Inom fyra av de fem kategorierna har Troldtekt uppnått certifiering på guldnivå, medan den femte kategorin är på platinanivå.

Download Cradle to Cradle- och Material Health-certifikat