FSC®-certifierade akustikplattor

FSC®-certifiering

Troldtekt är FSC®-certifierat. Det betyder att vi kan erbjuda produkter med trä från ansvarsfullt skogsbruk som är certifierat i enlighet med FSC:s principer.

Troldtekt FSC-certifierades 2013 och har sedan 2018 varit godkända för att leverera produkter i kategorin ˮFSC 100%ˮ (FSC®C115450), vilket innebär att allt trä i en platta lever upp till FSC-kraven.

Troldtekt vill med FSC-certifieringen erbjuda våra kunder bästa möjliga garanti för hållbarhet. FSC bedöms bland annat som positivt i förhållande till Cradle-to-Cradle och ger poäng i frivilliga byggnadscertifieringar som DGNB, LEED och BREEAM®.

I produktionen av Troldtekt akustikplattor använder vi uteslutande certifierat trä. Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC™-certifierade.

Certifierat trä - från skog till arkitektur

Hållbart byggande börjar i skogen.

I den här videon förklarar direktören för FSC Danmark, Søren Dürr Grue, kraven på en FSC®-certifierad skog för biologisk mångfald.

Du lär dig också hur Troldtekt i sin produktion av akustikplattor hanterar FSC-certifierat trä, så att varje träfiber i en FSC-certifierad Troldtekt akustikplatta med säkerhet kommer från FSC-certifierade skogar.

FSC står för Forest Stewardship Council®, som är ett internationellt och ideellt märkningssystem för trä- och papper som bildades 1994. FSC-systemet har fått brett stöd av miljöorganisationer som WWF och Greenpeace eftersom FSC:

 • har nationella standarder som alla är baserade på tio globala principer.
 • ger samma prioritet till sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen i allt beslutsfattande.
 • förbjuder förstörelse av skogar eller andra naturliga livsmiljöer.
 • kräver att urbefolkningars rättigheter respekteras.
 • ställer höga krav på användningen av skadliga bekämpningsmedel.
 • förbjuder användning av genetiskt modifierade träd (GMO).
 • har ett integrerat ackrediteringssystem som systematiskt kontrollerar certifieringsorganen.
 • kräver att ett kontrollbesök görs i varje certifierad skog en gång om året.

FSC bygger på tio grundprinciper för ett ansvarsfullt skogsbruk. Principerna fungerar som en konstitution för FSC och tillämpas på hanteringen av FSC-certifierade skogar runt om i världen. Men eftersom inte alla skogar är enhetliga och därför inte kan hanteras på samma sätt, bygger de nationella FSC-kontoren på de tio grundläggande FSC-principerna vid utvecklingen av nationella standarder för skogar anpassade till lokala förhållanden.

De tio principerna:

 1. Efterlevnad av lagstiftning och FSC:s principer
 2. Rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande
 3. Urfolkens rättigheter
 4. Relationer på samhällsnivå och arbetarrättigheter
 5. Utbyte av skogen
 6. Miljöpåverkan
 7. Skötselplan
 8. Uppföljning
 9. Underhåll av skogar med höga bevarandevärden
 10. Plantageskogar

 

Ladda ner FSC-certifikat >

Läs mer på FSC:s webbplats >

 • FSC garanterar största möjliga hänsyn till natur, djur och människor i skogen.
 • FSC-logotypen garanterar att skördade träd ersätts eller får fortplanta sig naturligt.
 • Delar av FSC-skogar är helt skyddade för att skydda sällsynta djur och växter.
 • FSC skyddar rättigheterna för ursprungsbefolkningar som indianer och samer att använda skogen som de alltid har gjort. Till exempel är heliga platser och jaktområden undantagna från avverkning.
 • Lokal arbetskraft utbildas och får säkerhetsutrustning och en anständig lön.
 • FSC försäkrar att den lokala befolkningen kan dra nytta av skogen, och att lokal arbetskraft används.
 • Allt trä kan spåras tillbaka till skogen. Varje länk mellan skogen och konsumenten är certifierad – oavsett hur lång kedjan är.
 • FSC-certifiering är en verksamhet som man kan försörja sig på – som skogsägare, arbetare och tillverkare. FSC garanterar bättre villkor för skogen och de människor vars uppehälle är beroende av den.
 • Alla typer av skogar kan FSC-certifieras – från norska barrskogar till tropiska regnskogar – och till och med planteringar.
 • FSC-logotypen finns på alla typer av produkter som är tillverkade av träfiber, t.ex. golv, trallvirke, papper, grillkol, isolering, möbler, inredning, smycken och förpackningar.