Akustiklösningar för hållbart byggande

Dokumenterat hållbart byggande

Byggnader med dokumenterad hållbarhet ger fördelar avseende miljö, inomhusklimat, användarvänlighet, trivsel och driftekonomi.

De frivilliga byggnadscertifieringarna gör det mycket enklare att utveckla hållbara byggnader av hög kvalitet. Certifieringarna är en stor fördel för byggnadernas användare och ägare samt för miljön.

På denna sida kan du läsa mer om de olika certifieringarna — och hur Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till dem.

Du kan också ladda ner dokumentationspaket som specifikt dokumenterar Troldtekts inverkan på kriterier och poäng i var och en av certifieringarna. Dokumentationspaketen har utarbetats av Rambøll. 

Ladda ner broschyr

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.

Ladda ner her

Allt fler byggherrar och rådgivare väljer att hållbarhets­certifiera nya byggnader. Det kan göra fastigheten bättre för miljön – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende.

I Green Market Study från 2019 har Ramboll ­sammanställt ­enkätsvaren från nära 400 nordiska fastighets- och bygg­nads­experter. Hela 90 procent av dem betraktar ­hållbarhet som en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Undersökningen visar också att hållbara byggnader har i genomsnitt 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Det finns en rad system för frivillig hållbarhetscertifiering av byggnader. Miljöbyggnad, BREEAM, WELL och LEED är fyra exempel. Systemen ger byggherrar och rådgivare ett sätt att beräkna vilken effekt olika beslut och materialval har på den ­klara byggnadens hållbarhet.

Hur bidrar Troldtekt?

Troldtekts akustiklösningar ger hållbarhetsmässiga fördelar. Bland annat för att Troldtekt akustikplattor är Cradle-to-Cradle-certifierade och för att akustikplattorna är 100 % PEFC-certifierade (PEFC/09-31-030) och även kan erbjudas som FSC® 100 %-certifierade (FSC®C115450).

I samarbete med Ramboll har vi dokumenterat hur våra produkter bidrar positivt till de olika kriterierna i Miljöbyggnad, BREEAM-SE, WELL och LEED. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används.