Om Troldtekts certifiering

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på guldnivå.

Certifieringen omfattar all cementbunden träull i naturträ, naturgrå samt standardfärgerna vit 101, grå 202, koksgrå 208 och svart 207. Certifieringen omfattar även brandsäkra Troldtekt A2, Troldtekt agro och Troldtekt baserat på FUTURECEM.

Nya färgrecept har hjälpt oss avancera

Från och med mars 2022 har hela sortimentet av Troldtekts produkter med cementbunden träull avancerat från silver- till guldnivå. Vi har fått det nya guldcertifikatet eftersom vi har gått över till färgrecept med nyare och mer hållbar konserveringsteknik. Det innebär att Troldtekt nu är certifierade på platinanivå för materialhälsa, som är en av de fem kriteriekategorierna i Cradle to Cradle-certifieringen.

Guldcertifieringen är en så kallad interimscertifiering, eftersom Troldtekt först ska omcertifieras i Cradle to Cradle-systemet 2023. Interimscertifieringen görs enligt Cradle to Cradles version 3.1, medan omcertifieringen görs utifrån version 4.0.

Läs mer om hur vi har gått från silver till guld 

Cradle to Cradle-scorecard

I tabellen visas Troldtekts betyg vid Cradle to Cradle-interimscertifieringen i 2022.

Material Reutilization, Renewable Energi och Social Fairness är alla på C2C-guldnivå. Water Stewardship ligger kvar på platinanivå.

.

Download Cradle to Cradle- och Material Health-certifikat