Troldtekt och hälsosamt inomhusklimat

Troldtekt akustikplattor bidrar till god akustik. Samtidigt arbetar vi med noggrant dokumenterad materialhälsa som bidrar till en hälsosam luftkvalitet i byggnader.

En studie av världshälsoorganisationen WHO från 2006 visar att vi i första hand utsätts för luftföroreningar när vi är inomhus. Barn är särskilt utsatta, eftersom de har högre andningsfrekvens än vuxna och därmed andas in större mängder luft.

Vi på Troldtekt vill bidra till att skapa hälsosamma miljöer för människor att vistas i. Det gör vi bland annat med produkter som effektivt säkerställer god akustik. Men utöver det lägger vi även vikt vid att kontinuerligt förbättra och dokumentera materialhälsan i våra produkter – till gagn för inomhusklimatet.

 

Grundlig innehållsanalys

Troldtekts cementbundna träull är tillverkad av trä och cement. Som en del av vår Cradle to Cradle-certifiering genomgår produkterna grundliga analyser. Analysen utförs av EPEA, ett kontrollorgan ackrediterat enligt Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I praktiken innebär vårt systematiska arbete med Cradle to Cradle att vi känner till innehållet i våra produkter i detalj och har dokumenterade bevis för att de inte innehåller några ämnen som är skadliga för människan eller miljön.

Troldtekt har uppnått Cradle to Cradles bästa nivå – platina – inom materialhälsa (guld i den sammanlagda certifieringen). Vi avancerade till platina under 2022 efter att vi övergick till nya färgrecept med hjälp av en mer hållbar konserveringsteknik.

 

Låg avgasning och partikelemission

Troldtekt akustikplattor har testats av bland annat Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) i kategorierna för bästa inomhusklimat.

För att kvalificera sig för den här certifieringen måste produktens emission avta inom 60 dagar från monteringen. Troldtekt uppfyller redan kraven för den första mätningen efter 10 dagar. Takprodukter testas dessutom för emission av fibrer och partiklar. Även här uppfyller Troldtekt kraven för den bästa kategorin (”låg partikelemission”), det vill säga högst 0,75 milligram per kvadratmeter.

 

Tar upp och avger fukt

Eftersom Troldtekt akustikplattor både kan absorbera och avge fukt bidrar de samtidigt till att säkerställa ett inomhusklimat där luften varken är för torr eller fuktig. Luftfuktigheten påverkar användarnas upplevelse av komforten i ett rum.