Brandsäkra akustikplattor

Troldtekt A2
Troldtekt A2

Troldtekt A2 är en brandsäker enskikts Troldtekt-platta. Plattan monteras där brandsäkerhetsreglerna är extra strikta, exempelvis i utrymningsvägar.

Troldtekts A2-plattor är CE-märkta och är brandklassade som A2-s1,d0.

Troldtekt A2-plattans höga brandsäkerhet beror uteslutande på att plattan är gjord av specialcement utan giftiga flamskyddsmedel.

Precis som Troldtekts klassiska akustikplatta, är Troldtekt A2-plattan Cradle to Cradle-certifierad i guldkategorin, bland annat eftersom den saknar skadliga ämnen och därför kan återföras till naturen i form av kompost.

Användning av specialcement i stället för flamskyddsmedel gör att Troldtekt A2-plattan har samma utseende som Troldtekts klassiska akustikplatta, vilket är en stor fördel. Det innebär att de två typerna av plattor kan kombineras och monteras i samma byggnad, utan att du behöver göra avkall på estetiska eller akustiska krav – även Troldtekt A2 klarar αw = 1,0.

Troldtekt A2-plattan har också lägre vikt, vilket innebär att den är lättare att hantera än jämförbara plattor med samma prestandaegenskaper.

Troldtekt A2 finns i följande mått: 

 Bredd (mm)  600    
 Längd (mm)  600/1200/2400    
 Tjocklek (mm)    25  35
 Vikt (kg/m2)      
 - Fin    13,1  17,1
 - Ultrafin    13,2  17,6
 - Extremt fin    13,3  17,8

Ladda ner tekniskt datablad.

Troldtekts produktkonfigurator ger dig en snabb och bekväm översikt av Troldtekts alla tillgängliga kombinationer. Välj plattyp ”Troldtekt” och klicka dig igenom alternativen för att specificera din produkt. Efter bara några få klick har du möjlighet att ladda ner en dynamisk specifikation, AutoCad-ritningar och en monteringsanvisning för den specifika produkten.

Troldtekt A2

Produktkonfigurator

Troldtekts produktkonfigurator ger dig en snabb och bekväm översikt över alla tillgängliga kombinationer av Troldtekt ljudabsorbenter.

Genom att enkelt klicka dig igenom alternativen – färg, struktur, montageinformation etc. – får du önskad produkt föreslagen.

Du får även AutoCAD-ritningar och en monteringsanvisning för den specifika produkten, färdiga för nedladdning. 

Prestandadeklaration

Nr 03 Troldtekt A2

Troldtekt A2 tekniskt datablad

Troldtekt A2

Frågor och svar om ljudabsorberande träullsabsorbenter från Troldtekt.

Frågor och svar

Hur många skruvar ska jag använda per Troldtekt-platta? Kan jag montera Troldtekt-plattor utomhus och i våtrum? Det är några av de frågor som vår tekniska avdelning svarar på varje dag.