Moderna kontor i rå varvsmiljö

Den över 100 år gamla fastigheten Magasin 211 i Malmö har renoverats varsamt och fått nytt liv som kontorsbyggnad, med bland annat Troldtekt akustiktak. Arkitektbyrån Wingårdhs, som står bakom projektet, har nu själva kontor i den historiska byggnaden.

Photo: BaraBild

Färgglada, råa och slitna väggar samt exponerade rör i kombination med nya, ljusa inredningselement. Det är nyckelkomponenterna i den historiska byggnaden Magasin 211 i Malmö, som har renoverats och byggts om till kontor. Varvsstaden AB står bakom projektet tillsammans med arkitektbyrån Wingårdhs, som nu själva har kontor i delar av de nyrenoverade lokalerna.

Magasin 211 vann Stadsbyggnadspriset 2021 med motiveringen att den ursprungliga byggnaden bevarats men har fått ett nytt användningsområde. Byggnaden ligger i Varvsstaden i Malmö, en stadsdel som utvecklas i snabb takt. Den hundraåriga varvshistorien lever kvar sida vid sida med moderna stadsmiljöer, och fler nybyggnationer väntas under de kommande åren.

Möte mellan det nya och det gamla

Byggnaden, som är ritad av Axel Stenberg och uppförd 1917, har under årens lopp fungerat som brandstation, modellsnickeri och systuga. I samband med omvandlingen till kontorslandskap har fokus legat på att bevara det ursprungliga formspråket och använda återvunnet material för att hålla klimatavtrycket nere. Joakim Lyth, kreativ chef på Wingårdhs Malmökontor, säger:

– Vi ville använda så mycket det gick av den befintliga byggnaden och därmed riva så lite som möjligt. Dessutom tog vi hjälp av en materialbank med rivningsmaterial från andra projekt.

Balansgång mellan olika material

Vid renoveringen har naturmaterial använts som ett varmt och mjukt komplement till byggnadens råa industrikaraktär med betong, stål och tegel. Väggarna har till exempel klätts med furufanér och taken försetts med Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ.

– Det är en balansgång mellan hur rå och obearbetad en gammal industrilokal kan vara utan att uppfattas som hård, kal och ogästvänlig, och hur detaljerad och ombonad en renoverad lokal ska vara för att fungera som en trivsam arbetsplats, säger Joakim Lyth.

Troldtekts design samspelar väl med de bevarade detaljerna, som industrilampor och -fönster i originalutförande. Dessutom har Magasin 211 ett slipat betonggolv, och akustikplattorna absorberar bullret som annars lätt kan uppstå mellan de många hårda ytorna.

– Vi valde Troldtekt för att det uppfyllde alla våra designkriterier, säger Joakim Lyth.