Modern skola byggd på höjden i Malmö  

Nybyggda Neptuniskolan i Malmö är ett bevis på hur man kan skapa lodrät arkitektur när det är ont om plats i stadskärnan.

Med Malmös gamla varvshallar som granne ligger den nybyggda Neptuniskolan som har totalt 600 elever fördelade på årskurserna 7–9. Skolan växer successivt och redan hösten 2021 räknar man med att ha fler klasser i varje årskurs. Arkitektfirman här! har ritat skolbyggnaden.

På grund av den begränsade ytan i centrala Malmö blev arkitekterna tvungna att ”tänka på höjden” och optimera användningen av varje kvadratmeter. Arkitekterna har skapat en byggnad i fem plan med tre olika skolgårdar, varav två av dem ligger på byggnadens platta tak. Från skolgårdarna på de platta taken har man en fantastisk utsikt över Malmö.

Ett levande uttryck

Med sina organiska former bidrar skåp, bänkar och glasrutor till att skapa en ljus och lugnande stämning i korridorerna. Troldtekt akustikplattor fungerar som väggdekoration med kontrastfärger som bryter av mot de ljusa ytorna. Detta varvas med specialfärger i blå och röda nyanser, vilket ger ett lekfullt uttryck som kontrast till de lugna möbelformerna. Samtidigt bidrar akustikplattorna till en trivsam lärmiljö där eleverna slipper störas av buller.

Till taken har vita Troldtekt akustikplattor valts, där varje platta ramas in av en metallskena. Det ger skolans korridorer och stora ytor en vacker estetik.

Fokus på rörelse

Rörelse är något som skolan vill främja och skolans uppdrag är att stärka inlärningen med hjälp av rörelse. Det finns en skolgård på markplan, en takterrass för rastverksamhet samt en parkourbana och en studsmatta på idrottshallens tak. Elevskåpen och lärarrummet har medvetet placerats på en annan nivå än själva klassrummen just för att främja rörelse.