Sportig akustik

Så kan rätt akustik i idrottshallar skapa en hälsosam miljö och friska barn.

Photo: Photoslicious Piotr Skorek

En av de bullrigaste platserna i en skola är alltid idrottshallen. Detta är det enda utrymmet som, förutom att användas till olika typer av sport, kan fungera som samlingslokal, föreläsningssal och underhållningsscen. Precis som experterna säger kan fysisk aktivitet hjälpa eleverna att leva hälsosammare liv och spelar en viktig roll i att förbättra välbefinnandet.

Idrottshallar är dock vanligtvis ofta kalla, ekande och inte särskilt välkomnande. De är kända för dålig akustik, och med även ett litet antal barn kan ljudnivåerna vara distraherande. Om ljudabsorptionen är fel kommer efterklangen att orsaka obehag och irritation. Detta gäller särskilt om utrymmet används under en längre tid då omgivningsbuller snabbt kan göra miljön omöjlig att vistas i. Men om dessa utrymmen utformas väl kommer deltagarnas intresse att öka.

En ny grundskola i Polen är ett klassiskt exempel på hur rätt material kan ge ett avgörande bidrag till både prestation och lokalens utseende. Grundskola 88 ritades av de polska arkitekterna Konopinski Stanistaw Biuoro för stadsdelen Radarowa i Warszawa.

För att möta de höga kraven på optimal akustik har Troldtekt akustikplattor installerats i hela taket och på alla väggar. Plattorna är tillverkade av naturmaterialet trä samt cement av danska råvaror och är därför inte bara mycket effektiva när det gäller ljudabsorption utan även hållbara. Samtidigt skapar de cementbundna träullsplattorna ett hälsosamt inomhusklimat och passar utrymmets struktur och utformning perfekt.

Dessutom ger fönster i fullhöjd ett överflöd av naturligt dagsljus, vilket förbättrar den ljusa och rymliga miljön för prestation och lek samt säkerställer optimala träningsförhållanden. Byggnadens ljusa miljö erbjuder en naturlig plats för aktivitet under alla årstider, och ett energieffektivt isoleringspaket innebär bekväm klimatkontroll, bättre luftkvalitet, praktiskt taget ingen kondens och lägre totala driftskostnader för artificiell belysning samt värme, ventilation och klimat.

Ett smart inslag i designen är användningen av en ljusgrön färg (RAL 6018) tillsammans med de diskreta och fina detaljerna i plattorna i naturträ. Detta ger utrymmet en elegans samtidigt som det skapas avgränsningslinjer för indelning i zoner.