Inlarning och livsgladje for barn och aldre

I den danska staden Randers ligger Huset Nyvang, där ett äldreboende och en integrerad förskola samlas under ett tak

Projektet är ett av de första i sitt slag och kräver respekt och förståelse för generationernas olika behov.

I en intervju berättar arkitekt Kristina Møller Hansen från Friis & Moltke om de arkitektoniska överväganden som gjorts.

 

Förskolorna utgör ramen för barns liv många timmar varje vecka. Det ställer höga krav på inredningen, som ska främja lärande och lek som kan vara både vild och högljudd. Aktivitetsnivån är naturligtvis en annan bland äldre med demens – men ändå kan de två grupperna ha stor glädje av varandra. Framgången är beroende av att barnen och de äldre möter varandra i rätt inramning. Det vet man i Huset Nyvang, som ligger i den danska staden Randers.

– Det finns många exempel på att mötet mellan barn och äldre skapar ömsesidig glädje och ett värde för båda parter. I Huset Nyvang har vi gått steget längre och byggt en lösning som förenar de två generationerna under ett tak, berättar Kristina Møller Hansen (foto), som är arkitekt hos Friis & Moltke.

Projektet är ett av de första i sitt slag, och 2017 utsågs det till ”Årets Sundhedsbyggeri” i Danmark, en utmärkelse som delas ut av Nohrcon. C.C. Contractor har varit totalentreprenör för bygget, som har ritats av Friis & Moltke.

Rum för möten mellan generationer

Huset Nyvang består av tre enheter: ett ”bostadskvarter” med boenheter för vårdtagarna på äldreboendet, en servicebyggnad och den integrerade förskolan, där den sistnämnda har plats för cirka 130 barn i åldrarna 0–5 år. Syftet har varit att binda samman enheterna på bästa möjliga sätt och att skapa ramar för samvaro, aktivitet och gemenskap över generationerna. Därför har centrala faciliteter som kök och orangeri placerats mellan de två enheterna, med möjlighet att öppna upp åt båda håll.

– Det är oftast barnen som hälsar på hos de äldre. Inomhus kan de till exempel mötas i orangeriet, där barnen kan måla eller ha andra typer av aktiviteter. Utomhus använder barnen gångvägarna mellan boenheterna som utflyktsmål, berättar Kristina Møller Hansen.

Gemensamt för mötesplatserna är att de ger barnen möjlighet att utveckla sig kreativt och aktivt, medan de äldre kan välja att delta eller observera. Det är det delvist övertäckta torget ett bra exempel på. Detsamma gäller upplevelsestigen som förbinder boenheterna. Det finns både sensoriska trädgårdar och fruktträdgårdar till stor glädje för båda generationerna.

– Önskemålet har varit att skapa miljöer som inbjuder till liv. Även om de äldre inte deltar aktivt skapar det stor livsglädje för dem att kunna observera aktiviteten på avstånd, berättar Kristina Møller Hansen.

 

Ett lekfullt uttryck

På förskolan har det varit viktigt att skapa ett lekfullt och omväxlande arkitektoniskt uttryck. Byggnaden vrider sig åt olika håll och bildar invändigt små lekfickor, som bland annat används till bollhav och spelrum. Förskolan och daghemmet förbinds av en central hall med olika temarum.

– Rummen har olika rumshöjd beroende på hur många människor de är avsedda för. Utifrån liknar det arkitektoniska utlöpare, som tillsammans med fönster i skiftande höjd understryker det lekfulla uttrycket, berättar Kristina Møller Hansen.

Stora glaspartier suddar ut den traditionella uppdelningen mellan ute och inne. Samma effekt har de många övertäckta terrasserna, som förbinder daginstitutionens grupprum med lekområdena utomhus.

 

Ljust, modernt och robust

Till skillnad från äldreboendet, som präglas av hemtrevnad och igenkänning till gagn för de demensdrabbade boende, har man på förskolan fokuserat på att skapa ett ljust och modernt uttryck. Den stilrena designen bryts bara av de färgglada linoleumgolven.

– Det är en gammal föreställning att förskolor ska likna ett nöjesfält. Barnen ska ha möjlighet att göra rummen till sina egna med teckningar, material och andra egna skapelser – därför har väggar och tak hållits enkla och ljusa, berättar Kristina Møller Hansen.

I materialvalet har robusthet varit en viktig parameter, eftersom miljön måste hålla för barnens vardag. Alla material är slitstarka, samtidigt som de skapar ett bra inomhusklimat. Därför sitter även akustikplattor från Troldtekt i tak och på flera väggar på förskolan.

– Barnen både rör sig och låter mycket. Det kräver rum med god akustik. De ljusa akustikplattorna skapar en elegant helhet som präglar hela förskolan – framför allt i aktivitetsrummen, där de går ända ned till golvet. Samtidigt skapar de ett bra akustiskt inneklimat som understödjer barnens lek, berättar Kristina Møller Hansen.

FAKTA: Om Huset Nyvang

  • I februari 2018 öppnade den integrerade förskolan i Huset Nyvang.
  • Förskolan har plats för cirka 130 barn i åldrarna 0–5 år.
  • C.C. Contractor har varit totalentreprenör för bygget, som har ritats av Friis & Moltke.
  • Bygget har vunnit det danska priset ”Årets Sundhedsbyggeri 2017”. Priset delas ut av Nohrcon.

Arkitekt: Friis & Moltke Architects
Byggherre: Randers Kommune

Troldtekt produkter:
Takbeklädnad: Troldtekt och Troldtekt Plus akustikplattor
Färg: Vit 101
Struktur: Ultrafin (1,0 mm träull)
Kantprofil: 5 mm fas, K5
Montering: Med Troldtekt skruvar

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion

TEMA: Bättre förskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 räknar man med att över 700 nya förskolor behövs. En lyckad förskola är flexibel i sin inredning, så att den tillgodoser ett brett spann av aktiviteter. Den bidrar också till en sund arbetsmiljö för pedagogerna – även akustiskt.

Lyckligtvis finns det många nya institutioner där arkitekturen får lek, ljus, ljud och livsglädje att samspela på ett bra sätt. Se exempel på byggnader där Troldtekts akustikplattor gör stor skillnad i vardagen – och läs intervjuer med arkitekterna bakom projekten. Her på temasiden