Bättre förskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 kommer över 700 nya förskolor att behövas.

Här är det viktigt med flexibel arkitektur som tillgodoser barnens olika förmågor och behov. Arbetsmiljön, där akustiken är en del, ska vara bättre än på många av dagens förskolor.