Hållbarhet präglar vår tids design

I århundraden har design använts för att lösa problem eller åtgärda brister. De senaste åren har designprocessen fått en ny, tydlig profil – hållbarhet.

Enligt Jörg Schmitt, inredningsarkitekt och art director på den tyska materialorganisationen raumprobe, är hållbarhet något som präglar både vår tid och vår design.

Materialdesign handlar i grunden om att skapa en produkt som kommer till nytta både för användare och samhälle.

Tidigare var det främst de funktionella fördelarna för användaren som stod i fokus. Men under de senaste åren har vi sett ett ökat intresse för miljöfrågor, vilket har påverkat även designprocessen. När det gäller till exempel byggmaterial finns idag en mycket större medvetenhet om miljö- och hälsoeffekterna.

Jörg Schmitt är inredningsarkitekt och art director på den tyska organisationen raumprobe, som driver en materialdatabas och har en stor materialutställning i Stuttgart. Varje år delar raumprobe dessutom ut priset materialPREIS till framstående material och arkitektur med optimerad materialanvändning.

– Det är ovanligt med en så övergripande aspekt som hållbarhet – det påverkar alla områden i det offentliga livet: politik, ekonomi, kultur, utbildning, design, urbanisering... Hållbarhet präglar vår tid – och vår design, säger Jörg Schmitt.

Enligt honom har lagstiftning och ökade marknadskrav på produkternas miljöpåverkan också blivit en del av designprocessen. Bra materialval kan bidra till att skapa balans mellan de olika delarna och samtidigt uppfylla kraven på funktion och estetik. Detta resulterar i lösningar som förbättrar och förenklar användarnas vardag – och tar hänsyn till miljön.

Design är avgörande i en föränderlig värld

I vårt postmoderna samhälle, där konsumenternas krav snabbt förändras, har det blivit allt svårare för designers att hitta denna balans.

Inom designvärlden finns det dock goda skäl att dröja sig kvar lite i det förflutna, eftersom det ofta är en förutsättning för att skapa bra lösningar för framtiden. Och god design står sig – även i en föränderlig värld.

– Om man tittar på de senaste decennierna ser man att bra design alltid har varit en viktig faktor. Hur kan man annars förklara att värdet på designklassiker hela tiden fortsätter att öka? De representerar något bestående i vår föränderliga värld, förklarar Jörg Schmitt.

Pris som fokuserar på hela materialcykeln

Raumprobes materialPREIS fyller en nisch och fokuserar på materialitet. Det handlar om material,
ytor, processer, integrerade funktioner, hållbarhet med mera. Det är unika och viktiga aspekter. Material är ju själva grunden för all design. Bra design börjar med val av lämpliga material och slutar med bästa möjliga genomförande med hänsyn till detta material.

– Tillverkning och skapande är beroende av varandra och en förutsättning för att branschen ska finnas kvar. Den dubbla inriktningen ger ett unikt format som spänner över hela registret för materialinnovation, vilket gör det möjligt för oss att premiera båda målgrupperna med individuella utmärkelser, säger Jörg Schmitt.

Troldtekts nya serie med designlösningar är en av de nominerade kandidaterna till raumprobes materialPREIS hösten 2020.

FAKTA: Om raumprobe:

  • Tysk materialorganisation som grundades i Stuttgart 2005. [https://www.raumprobe.com/de]
  • Har en materialutställning på över 1 200 kvadratmeter.
  • Över 10 000 produkter finns med i organisationens materialdatabas, som ger en överblick över användningsområden inom arkitektur och design.
  • Varje år publiceras trendmagasinet Materialreport med innovationer, trender och kunskaper
    kring temat material och arkitektur.

FOTO:
Jörg Schmitt,
Inredningsarkitekt och art director på den tyska materialorganisationen raumprobe.