Råa naturmaterial ger värme och intimitet

Vilka material är för närvarande på uppgång inom global arkitektur? Och hur kan ett material användas för att förena design och funktion?

Arkitekten David Basulto är chefredaktör och grundare av världens mest besökta arkitekturwebbplats, ArchDaily. Läs mer om hans syn på aktuella trender inom internationell byggnadsdesign.

Vilken materialvalstrend tycker du är särskilt intressant inom arkitektur?

En intressant trend är att använda lokala material i ett obearbetat tillstånd. I vissa i-länder kanske det här är mindre känt, men i andra sammanhang har användning av råa material som trä, handgjort tegel och sten från närliggande skogar och stenbrott, lett till en intressant estetik som inspirerar arkitekter i hela världen.

Ett exempel är det paraguayanska teglet, som används av arkitekter som Solano Benítez och Javier Corvalán.

På vilket sätt kan materialvalet påverka en byggnads uttryck?

När det gäller råa material, kan man kombinera dem med andra byggprodukter för att skapa varmare interiörer som har en rå estetik utan att kännas kala eller obehagliga.

Ett exempel är det kulturcenter som nyligen vann utmärkelsen WOOD WOOL AWARD. Där har träullen använts för att omvandla ett väldigt oförädlat utrymme till en behaglig plats.

Funktion och estetik – vill arkitekter kombinera dessa två faktorer?

Det är lätt att tappa fokus när man ska välja material som uppfyller många olika krav – tekniska, energimässiga och så vidare. Det kan sluta med en spretig mix. Det här är en utmaning för arkitekter – det vanliga ”less is more”-problemet.

Det handlar om att låta materialet komma till sin naturliga rätt funktionsmässigt, samtidigt som det ska vara en del av byggnadens estetik. Ta ett vanligt tak till exempel, som måste rymma tekniska installationer, vara ljudtätt och erbjuda bra akustik. Hur uppfyller man alla krav på enklast möjliga sätt? 

Det finns ett starkt fokus på hållbarhet. På vilket sätt påverkar det materialvalet?

Det finns en starkare medvetenhet om vår påverkan på miljön och om de avfallsmängder som genereras, vilket har lett till att vi arkitekter har blivit mer intresserade av byggnadernas livscykler.

Om vi, genom vårt arbete, kan minska avfallsmängderna kan det få en positiv och mätbar inverkan på miljön. Därför är det numera extremt viktigt att välja material som har låg miljöpåverkan, som bidrar till att byggnaden blir ”effektivare” eller som är återvunna.

Arkitekten David Basulto är chefredaktör och grundare av ArchDaily, världens mest besökta arkitekturwebbplats. Besök www.ArchDaily.com.