Årets skolbyggnad: Göteborgs nya hållbara landmärke

Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg vann priset som Årets skol- och förskolebyggnad 2021.

Läs intervjun med KUB arkitekter som ligger bakom den karaktäristiska byggnaden där Troldtekts akustikplattor spelar en avgörande roll.

I Göteborgs hamn med kranar och gamla varv runt omkring ligger det nybyggda gymnasiet Lindholmens tekniska gymnasium, som stod klart för skolstart år 2020.

Byggnaden har ritats av KUB arkitekter och vunnit priset som Årets skol- och förskolebyggnad 2021. Det är konferens- och evenemangsföretaget Nohrcon som delar ut priset, där en fackjury tillsammans med 700 av allmänhetens röster korat Lindholmens tekniska gymnasium till vinnare.

Skolan har en total yta på 11 300 kvadratmeter fördelat på fem våningar. PerEric Persson är arkitekt på KUB Arkitekter, som har ritat gymnasiet, och han välkomnar både resultatet och det positiva mottagandet av skolan, som är den första nybyggda skolan i Göteborg på 20 år.

— Uppdraget var att utforma en ny skolbyggnad med fokus på hållbarhet. Den skulle vara modern,
flexibel och fungera som ett landmärke för staden. Och det tycker jag att vi har lyckats med.

Förutom att ha utsetts till Årets skolbyggnad 2021 i Sverige nominerades projektet också av de svenska arkitekterna till det fina Kasper Salin-priset.

Byggt som plusenergihus

Eftersom projektet var kostnadskrävande löd kraven från 2012 bland annat att byggnadens stora tekniska installationer skulle vara flexibla, förklarar PerEric Persson.

— Installationer som el, ventilation och sprinklersystem flyter därför fritt över hela ytan. Det innebär att allt kan placeras var som helst och att det kan byta funktion. Inspirationen kom från moderna kontorsbyggnader med flexibla, tekniska system som gör att olika funktioner kan flyttas till en ny plats. Det garanterar byggnadens hållbarhet över tid, eftersom den i framtiden kan få nytt liv som kontor, hotell, konferenscenter, lätt industri eller liknande. Det innebär också att dessa installationer kan användas pedagogiskt i den tekniska undervisningen.

Dessutom skulle Lindholmens tekniska gymnasium vara hållbart när det gäller materialval och energiförbrukning.

På det sågtandade taket har 2 000 kvadratmeter solpaneler placerats mot söder.

Tillsammans med ett geo-lager under jord har man skapat ett plusenergihus som genererar energi — även till omgivningen.

Symbol för innovation

Ett annan krav i uppdraget var att Lindholmens tekniska gymnasium skulle symbolisera nydaning och kompetens. Med en plats i Göteborgs centrala hamnområde mellan de gamla varven Äran och Santos låg det därför nära till hands att hämta inspiration från hamnmiljön, säger PerEric Persson.

— Det övergripande konceptet för Lindholmens tekniska gymnasium är långa, fria spännvidder och höga våningshöjder. Byggnaden är frigjord från omgivningen och tack vare att byggnaden vridits, har triangelformade platser skapats mot entréerna. Industriarvet har inspirerat både när det gäller utformning och materialval.

På kvällen är delar av byggnaden belysta för att skapa en mysig atmosfär för förbipasserande.

En känsla av barken från tall

PerEric Persson berättar att de har fokuserat på att använda hållbara material eftersom Lindholmens tekniska gymnasium utsätts för vind och väder. Dessutom ingår materialen i byggnadens arkitektoniska uttryck.

Flera möjliga konstruktioner studerades under den första fasen och det slutade med en hybridkonstruktion med golv och ytterväggar av betong och bärande fackverksbalkar av limträ. Motivet var en önskan om hållbara material, men samtidigt skulle materialen vara robusta och skapa patina.

– Träets fina miljöegenskaper var naturligtvis också viktiga för beslutet. Förutom limträramen är byggnaden uppförd med väggar och olika enheter av massivt trä, bland annat skolans stora trappa, säger han.

De utvändiga betongfasaderna är klädda med mörkbrunt tegel. Tanken är att teglet med dess olika djup och nyanser ska ge fasaden ett varierat uttryck och påminna om barken på en tall.

Lugn till fördjupning

KUB har även fokuserat på att skapa behagliga lärmiljöer och ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Därför var det viktigt med bra akustik, förklarar PerEric Persson, och valet föll på Troldtekt akustikplattor av trä och cement. De passar perfekt både i lugna lokaler avsedda för fokuserade studier och i de öppna gemensamma utrymmena med högt i tak och en varierad ljudbild.

– Vi valde Troldtekt på grund av materialets goda tekniska egenskaper när det gäller ljudabsorption i kombination med styrka och hållbarhet. Eftersom vi använde det för både tak och väggar var det mycket viktigt att materialet har en lång hållbarhet och kan åldras med patina utan skador. Materialets miljöegenskaper och designen var också viktiga faktorer i valet.

Taken är klädda med Troldtekt i naturträ och till väggarna har man valt en specialanpassad Troldtekt-lösning med frästa spår i de grå akustikplattornas ytor.

>> Läs mer om Lindholmens tekniska gymnasium och se bilder från byggnaden

BILD: 
PerEric Persson, arkitekt på KUB Arkitekter.