När byggnaden blir en del av behandlingen

Ny Psykiatri Bispebjerg i Köpenhamn blir en unik och förbättrad ram kring behandlingen av psykiatripatienter.

Byggnaden använder erfarenheterna från en försöksmodell av ett patientrum i full skala, där fokus har varit att testa vilken betydelse ljus, luft och ljud har på behandling och välmående.

Idag finns försöksrummet – även kallat Framtidens patientrum – vid Danmarks tekniska universitet (DTU), där det ska användas för forskning om hälsa i byggbranschen, men tidigare stod patientrummet på taket till Bispebjerg Hospitals parkeringsgarage. Här har arkitekten Carlo Volf (bild) och hans kollegor kunnat testa en helt ny planlösning och tolkning av ett modernt psykiatriskt patientrum – ett rum som ger inspiration till toppmoderna Ny Psykiatri Bispebjerg, som ska stå klart 2024:

– Patientrummet är inrett utifrån våra kunskaper om hur ljus, ljud och temperatur påverkar oss människor. Ljus är inte bara hälsosamt utan kan till exempel vara ett problem om man får för mycket av det på natten. Så är också fallet med temperatur och ljud, och patienter med psykiska utmaningar är särskilt känsliga för obalanser, säger Carlo Volf.

Lösningen har blivit ett patientrum där ljuset är en kombination av dagsljus och dynamisk LED-belysning som är anpassad till dygnsrytmen.

– Studier visar att om vi får ljus tidigt på dagen så flyttar vi fram vår dygnsrytm så att vi blir tröttare på kvällen. Psykiatripatienter, som ofta har svårt att somna, kan vi på så sätt stimulera till bättre sömnvanor genom att bygga rum som hjälper dem att vakna tidigare och också bli trötta tidigare, förklarar Carlo Volf.

Han berättar att man i försöksrummet har försökt optimera dagsljuset i förhållande till väderstrecken – och kompensera med LED-belysning där det naturliga ljuset inte är gynnsamt.

Naturlig ventilation i patientrummet

På samma sätt spelar luften i rummet – och inte minst rumstemperaturen – en viktig roll i framtidens patientrum.

– Förr i tiden vädrade man morgon och kväll. Det var och är en bra idé. Inte bara för att man får in ny och frisk luft, utan också för att frisk luft sänker temperaturen innan vi ska sova. Vår sömnkvalitet påverkas negativt om det är för varmt, säger Carlo Volf.

Därför har man i försöksrummet arbetat med att öka ventilationen – både mekaniskt och naturligt, vilket kan vara en utmaning på psykiatriavdelningar:

– Traditionellt har man inom psykiatrin tillämpat så kallat säkert byggande. Det har alltså inte varit möjligt att öppna fönstren. Trots denna begränsning har vi försökt få naturlig ventilation genom att bryta fasaden med så kallade norska fönsteröppningar, optimerade så att luften kommer in förskjutet, säger Carlo Volf och tillägger att den naturliga ventilationen också har andra fördelar:

– Öppningarna gör att vi kan se till att patienterna får lite sinnesintryck utifrån. Man kan höra fåglarna sjunga, så att patienterna får lite avledning och en paus från den isolering som annars mycket väl kan uppstå i en psykiatrisäng, säger han.

Fågelsång utan buller från motorvägen

Och det är just ljudet och akustiken i patientrummet som är den tredje viktiga komponenten i framtidens patientrum:

– Å ena sidan vill vi få bort buller, eftersom det kan förvärra patienternas tillstånd, men å andra sidan vill vi ge dem en förnimmelse av världen utanför. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: De ska höra fåglarna sjunga, men inte motorvägen, säger Carlo Volf och berättar att patientrummets goda akustik skapas med ljusa Troldtekttak, medan väggarna i försöksrummet består av akustiklameller i ek som ger en naturlig ventilation med mer frisk luft och färre timmar med för hög temperatur under sommarmånaderna.

– Det finns traditionellt många hårda ytor i sjukhusbyggnader. Därför använder vi Troldtekt för att förkorta efterklangstiden i patientrummet och få en mjuk och kort efterklang, säger Carlo Volf och tillägger att användningen av trä i konstruktionen också har fördelen att träet i väggar och tak ger rummet en varmare känsla.

Förutom att ligga till grund för uppförandet av Ny Psykiatri Bispebjerg kommer erfarenheterna från försöksrummet också att samlas i en rapport för byggherrar, konsulter och arkitekter. Den beräknas komma ut under 2021.

– Alvar Alto sa att arkitekten ska försvara ”människan när den är som svagast”. Brukarna inom psykiatrin är ofta svaga, och det bör avspeglas i arkitekturen. Vi kommer att forska vidare inom detta område och titta på hur våra erfarenheter hittills fungerar i verkligheten på Ny Psykiatri Bispebjerg, säger Carlo Volf.

FAKTA: Ny Bispebjerg Hospital och Ny Psykiatri Bispebjerg

  • Byggprojektet är omfattande och pågår fram till 2025.
  • Den psykiatriska kliniken kommer att bli 22 500 kvadratmeter stor med både akutmottagning och 200 patientrum.
  • Byggstarten för den första fasen var i september 2019 och den psykiatriska kliniken ska enligt planen stå klar 2022.
  • Därefter byggs den andra etappen, så att hela Ny Psykiatri Bispebjerg står klar 2024.