Låt byggmaterialen leva vidare efter en omvandling

En betydande del av världens CO2-utsläpp kommer från tillverkning av byggmaterial. Därför finns det stor potential att förlänga materialens livslängd istället för att byta till nya. Troldtekt akustikplattor har en livslängd på minst 50–80 år – och kan målas utan att de akustiska egenskaperna försämras. Se hur gamla undertak från Troldtekt har fått nytt liv efter renovering och omvandling.

30.05.2024
Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a kontorsbyggnader
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

Varje gång vi på jorden släpper ut tio ton koldioxid i atmosfären kommer mer än ett ton från produktion och hantering av byggmaterial.

I rapporten "Bringing embodied carbon upfront" från 2019 bedömde bland annat Rambøll och World Green Building Council att 11 procent av världens koldioxidavtryck kommer från produktion och transport av byggmaterial samt rivning och avfallshantering. Driften av byggnader står för 28 procent av avtrycket.

I Danmark, där man använder en hög andel grön energi och är bra på att optimera byggnaders energiförbrukning, kommer upp till 80 procent av byggnadernas totala koldioxidavtryck från material, även kallat inbäddad koldioxid, lyder bedömningen.

I EU:s avfallshierarki ligger förebyggande av avfall – alltså att behålla befintliga lösningar så länge som möjligt – längst upp på listan, framför återanvändning och återvinning.

Byggmaterialens livslängd spelar därför också en stor roll i en livscykelanalys (LCA). Det kan ha stor betydelse för klimatavtrycket om byggherren måste byta ut en byggnadskomponent efter 20 år – eller om den kan leva vidare i till exempel minst 50 år.

En Troldtekt akustikplatta som består av trä och cement har en livslängd på minst 50–80 år. Byggnadscertifieringar som DGNB räknar dock med högst 50 års livslängd, även om vissa material i praktiken har längre livslängd.

Troldtekt akustikplattor kan målas flera gånger utan att det försämrar plattornas egenskaper.

Förläng livslängden med reparationer och målning

I en miljövarudeklaration (EPD) anges livslängden på cementbundna träullsplattor som standard till 50 år, baserat på information från en tysk databas med generisk produktinformation. Men i praktiken finns det massor av exempel på att Troldtekt akustikplattor använts i byggnader i 80 år eller mer.

Därför kan byggherrar låta plattorna ”leva vidare” när de renoverar eller omvandlar sina byggnader. Samtidigt går det att både reparera Troldtekt akustikplattor och måla om dem flera gånger med en vattenbaserad färg utan att de akustiska egenskaperna försämras. På så sätt kan plattorna behålla sitt skick och få ett utseende som matchar en byggnads uppdaterade design – även om de kanske är flera decennier gamla. Det är dock viktigt att se till att den vattenbaserade färgen inte innehåller några skadliga ämnen.

 

Hämta instruktionerna för rengöring, målning och reparation av Troldtekt-plattor

Tre exempel: gamla akustikplattor i nytt bärverk

I Danmark, där Troldtekt har funnits på marknaden sedan 1935, finns flera exempel på framgångsrika renoverings- och omvandlingsprojekt där akustikplattorna har bevarats. Här nedan hittar du tre av dem:

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i kontor- och företagsbyggnader
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

#1

Århus flygplats, Århus

Med över en halv miljon resenärer per år är flygplatsen utanför Århus en av Danmarks största. Flygplatsens första våningsplan genomgick för några år sedan en genomgripande renovering – bland annat med ett nytt café- och loungeområde.

För att förstärka det exklusiva intrycket har flygplatsens befintliga akustiktak från Troldtekt målats svart, vilket fulländar designen.

Läs mer och se foton från projektet

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a kontorsbyggnader
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

#2

Arkitektbyrån Zeni Arkitekter A/S, Åbenrå

Den gamla pannhallen i stadens centrum byggdes som en del av en värmecentral 1957 och användes fram till 2012. Nu har den förvandlats till en arkitektbyrå med högt i tak. ZENI Arkitekter har stått för omvandlingen som utsågs till en av Danmarks sex bästa renoveringsprojekt 2020.

I taket har de ursprungliga Troldtekt-plattorna från 1957 bevarats och bidrar till att ge rummet en autentisk look.

Läs mer och se foton från projektet

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik på hotell
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt MAA

#3

Restaurang Lula, Århus

Vid hamnen i Århus ligger den kombinerade baren och restaurangen Lula i lokaler som tidigare har huserat Århus seglingsklubb och sedan dess även restaurangerna Frk. Koch och KP5. Troldtekt akustiktak är från seglingsklubbens tid och har sedan dess följt med i alla tre ”generationer” av restauranger i byggnaden. Nu har Troldtekt-plattorna fått nytt liv med ett lager svart färg som matchar Lulas intima stämning.

Läs mer och se foto från projektet

FAKTA: Troldtekt och hållbarhet  • Troldtekt akustikplattor har lång livslängd på minst 50–80 år och kan ofta leva vidare när en byggherre väljer att anpassa en byggnad efter nya ändamål.
  • Om det går hål i akustikplattorna kan du själv göra mindre reparationer med relativt enkla hjälpmedel. Enskilda plattor med större skador kan vid behov bytas ut.
  • Man kan måla (om) Troldtekt akustikplattor utan att försämra de akustiska egenskaperna. Det är skillnad på om man ska måla obehandlade naturplattor eller fabriksmålade plattor från Troldtekt A/S. Ännu viktigare är valet av färgtyp och färg.

Läs mer i instruktionerna för rengöring, målning och reparation av Troldtekt-plattor