16 trender

I en rapport har IAKS (en internationell förening för idrotts- och fritidsanläggningar) sammanställt ett antal trender för framtidens simhallar och friluftsbad.

De totalt 16 trenderna utgår från en mängd olika aspekter som påverkar arkitekturen – allt från ekonomi och digitala möjligheter till nya användarmönster.

Simning och vattenmotion är populära aktiviteter för alla åldersgrupper och nivåer. Vi besöker också badhus för att koppla av – eller umgås med familjen. Olika användarbehov ställer krav på form och funktion, när byggherrar, arkitekter och entreprenörer tillsammans ska skapa den perfekta designen.

I en rapport från slutet av 2019 har den tyska icke-statliga organisationen IAKS listat trender för framtidens simanläggningar. Dessa 16 trender kan vara bra att ha i bakhuvudet – redan vid ritbordet.

Här i artikeln kan du läsa mer om dem, och hela rapporten hittar du här.

Pandemin påverkar inte designen

Några månader efter att rapporten publicerades började COVID-19 att spridas över världen. Men designen av simhallar och friluftsbad kommer inte att påverkas särskilt mycket av pandemin, enligt Dr. Stefan Kannewischer, ordförande i IAKS.

– Offentliga simbassänger är i allmänhet relativt säkra, tack vare anläggningarnas höga tekniska standarder. Reningen av poolvattnet brukar vara tillräckligt effektiv för att döda alla virus och bakterier. Under COVID-19 har dessutom effektiv ventilation med värmeåtervinning visat sig vara en viktig faktor, vilket redan är en självklarhet i de flesta simhallar, säger han, och tillägger:

– Man kommer kanske göra entré- och cirkulationsområden lite rymligare i framtiden, men på det stora hela tror experterna inte att utformningen av simhallar kommer att förändras särskilt mycket.

De 16 trenderna

 • Simning är populärt
  Flytande gränser mellan arbets- och privatliv gör att individuella, flexibla aktiviteter som simning, löpning och cykling ökar i popularitet. Det innebär att simhallarna behöver bli fler – och öppettiderna längre.
 • En hälsosam livsstil – för alla åldrar
  Vattenmotion främjar den generationsövergripande önskan om att leva ett hälsosamt liv. Allt fler äldre ställer krav på bra motionsbassänger. Och eftersom allt färre föräldrar lär sina barn att simma finns det också behov av fler undervisningsbassänger – helst med flexibla golv som gör det möjligt att reglera djupet.
 • Wellness vinner mark
  Kombinationen av träning och avkoppling blir allt mer populär. Därför är det en bra idé att komplettera tävlings- och motionsbassänger med wellnessfaciliteter som spa, bastu, ångbad, behandlingsrum och lounger.
 • Kul familjeaktivitet
  Barnfamiljer är en viktig målgrupp för badhus. Därför är det viktigt med anläggningar som uppmuntrar till lek och ger barnen en bra introduktion till vatten.
 • Inkluderande för alla
  Tillgänglighet handlar inte bara om att fokusera på gäster med fysiska funktionshinder. Förändringar i demografi och etnisk mångfald ställer också krav på simhallarna. Allt från trappor och omklädningsrum till skyltning och belysning kan vara viktiga aspekter. Här bör berörda parter involveras redan i designfasen.
 • Plats för social samvaro
  Fritidsaktiviteter ger dessutom utrymme för social samvaro. Det är viktigt att ungdomar uppmuntras till att träffas på simanläggningarna. Även här är det viktigt att involvera användarna i designprocessen.
 • Hållbara och hälsosamma anläggningar
  När man bygger simanläggningar är det också viktigt med hållbarhet och koldioxidavtryck. Åtgärder som sparar vatten, återvinner värme, utnyttjar solenergi och minimerar avfallet bör vara i fokus. Medvetenhet om en sund livsstil ställer dessutom krav på tekniska aspekter som exempelvis vatten- och luftkvalitet.
 • Säkerhet för badgäster
  Risken för ”avvikande beteende” kan ställa krav på videoövervakning över och under vattenytan samt mer säkerhetspersonal på simanläggningar.
 • Dragkamp om pengarna
  Vid offentliga investeringar krävs det att man prioriterar. För att beviljas pengar till en simanläggning måste ansvariga parter kunna lyfta fram projektets värde för samhället. Samarbete med icke-statliga organisationer eller privata företag kan vara ett sätt att finansiera denna typ av projekt.
 • Driftsekonomi i balans
  En simanläggning ska helst vara lönsam. Den kan till exempel kombineras med en idrottshall, ett gym eller – som bland annat förekommer i England – ett bibliotek. Man kan också tänka större genom att kombinera verksamheten för inomhus- och utomhusanläggningar i samma område.
 • Privata aktörer väljer lönsamhet
  För kommuner kan det vara lättare sagt än gjort att säkra en sund driftsekonomi. Privata aktörer satsar ofta på de mest lönsamma alternativen, som gym eller större spaanläggningar. Det kan göra det svårare för kommunerna att sälja in sina projekt. Här är det viktigt att fokusera på sociala vinster i stället för ekonomiska.
 • Digitalisering – även i badhusen
  De digitala möjligheterna är en annan aspekt som påverkar arkitekturen i nya simanläggningar. Några exempel på detta är möjligheten att följa sina prestationer i vattnet, vattenrutschbanor med virtual reality och kontantfri betalning. När det gäller själva byggprocessen har BIM-modellering (Building Information Modelling) blivit allt viktigare.
 • Högre förväntningar på användarupplevelsen
  Vi människor reser och upplever alltmer, både fysiskt och virtuellt. Det kan öka förväntningarna på användarupplevelsen – även när man besöker ett badhus. Därför är det viktigt att ha koll på utvecklingen, så att nya anläggningar lever upp till internationell standard.
 • Platsbrist i städerna
  Eftersom det råder platsbrist i många städer är det bra om badanläggningarna tillgodoser flera behov. En anläggning kan till exempel fungera som friluftsbad på sommaren och skatepark på vintern.
 • Konkurrens om bra personal
  Det kan vara svårt att hitta kompetent personal till simhallar och andra idrottsanläggningar, särskilt när samhällsekonomin är stark. Internutbildning kan vara ett sätt att attrahera och behålla personal. I vissa fall kan anställda också ersättas av teknik.
 • Design i centrum
  Som vi kan se i trenderna ovan är det en komplex uppgift att rita och bygga en ny simanläggning. Men det är viktigt att resultatet blir bra, eftersom god design är avgörande för användarupplevelsen – och för att besökarna ska återvända om och om igen, enligt IAKS-rapporten.

Fakta om IAKS

 • IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities) grundades 1965 i syfte att skapa funktionella och hållbara idrottsanläggningar av hög kvalitet över hela världen.
 • IAKS är den enda icke-statliga organisationen som arbetar med utveckling av sport- och fritidsanläggningar på global nivå.
 • IAKS identifierar trender som uppmuntrar till en aktiv livsstil och underlättar utbytet av kunskap och idéer mellan arkitekter, ingenjörer, byggherrar, designers, lokala myndigheter, teknik- och driftansvariga, idrottsföreningar och -klubbar.
 • Läs mer på https://iaks.sport