Hos White Arkitekter ar tra alltid forstahandsvalet

Inget annat material kombinerar styrka, hållbarhet och låg vikt som trä. Därför väljer White Arkitekter som princip alltid trä som förstahandsval för byggmaterial där det är möjligt.

Jan Larsson är arkitekt hos White för Frostaliden, ett av Sveriges största projekt som byggs i trä. Han berättar om arkitektfirmans syn på trä och om hur kombinationen av nya regelverk och tekniker blev startskottet för den växande trenden med höga, vackra träbyggnader.   

FOTO: White Arkitekter

”Kan vi bygga det i trä?”

Frågan är alltid en av de första som ställs när White Arkitekter påbörjar ett nytt projekt. Under de senaste åren har det varit en del av arkitektbyråns policy att aktivt rekommendera byggande i trä där det är möjligt och där det harmonierar med kundens önskemål kring byggprojektet.

Bakgrunden är ett önskemål om att främja bruket av det miljövänliga och flexibla byggmaterialet, och det är sällan särskilt svårt för Whites arkitekter att övertala kunderna. Förutom de miljömässiga fördelarna går byggande i trä bra ihop med den svenska kulturen, och de flesta svenskar känner sig naturligt bekväma i ett trähus.

– Både kunder och arkitekter vill gärna bygga mer i trä. Just nu är cirka 13–14 procent av de svenska flerbostadshus i trä, och siffran ökar. Inom några år räknar vi med att byggande i trä kommer att stå för 25 procent av det totala antalet byggprojekt. Orsaken är framför allt det ökade fokuset på hållbarhet och miljö, och här är trä det enda material som verkligen kan göra skillnad på riktigt, säger Jan Larsson.

      

Nya regler återupplivade byggandet i trä

Den förnyelse och kraftiga tillväxt som just nu präglar byggandet i trä i Sverige följer på en lång period med begränsningar. På grund av strikta brandkrav var det under flera årtionden enbart tillåtet att uppföra träbyggnader i två våningar, men efter att Sverige gått med i EU harmoniserades reglerna. Samtidigt har ny byggteknik minimerat de vanligaste invändningarna mot byggande i trä, såsom brandrisk, buller och fukt.

– Sedan 2012 har byggandet i trä tagit ordentlig fart i Sverige. De svenska städerna är fyllda av välbevarade gamla träbyggnader, men mycket av den gamla traditionen inom träbyggnadskonsten har gått förlorad. Därför har vi hämtat inspiration från Europa och kombinerat den med vår egen skandinaviska designtradition för att skapa en ny och unik, nordisk stil i trä, säger Jan Larsson.

The Nordic Wood in Construction Secretariat – ett initiativ under den svenska regeringen och Nordiska Ministerrådet – lyfter i en ny rapport fram 25 exempel på den moderna, nordiska träbyggnadskonsten. Ett av dem är Skellefteå Kulturhus, som har ritats av White Arkitekter.

Det 25 000 kvadratmeter stora kulturhuset har designats som en hyllning till regionens byggtradition, och kommer utöver olika kulturerbjudanden att rymma ett hotell i 19 våningar som konstruerats i trä och glas.  

Ett par vackra trähus i Skövde

Ett annat vackert och inspirerande exempel på ny, svensk träbyggnadskonst hittar man i Skövde. Här har kommunen beslutat att 1 200 nya hem till totalt 4 000 invånare i bostadsområdet Frostaliden ska uppföras med trä som bärande material (foto: ©White Arkitekter). Jan Larsson är arkitekt för Whites bidrag, ett par åttavåningsbyggnader med totalt 52 lägenheter.

De två punkthusen är uteslutande i trä med undantag för bottenplatta, källare, källarbjälke, hisschakt och betongtrappa. Utvändigt är de klädda med överlappande shingles av cederträ, som både ger ett levande uttryck och en slitstark, underhållsfri fasad med lång hållbarhetstid. Invändigt rör man sig från den råa betongtrappan in i ljusa och öppna lägenheter med lätta golv i ekträ och väggar i massivt trä, vilket ger en naturlig känsla. 

– Byggprojektet i Frostaliden visar hur vi kan skapa hälsosamma och hållbara stadsmiljöer i trä. Kommunen har visat vägen och skapat en tydlig ram med trä i centrum. Som arkitekt ger det stor frihet att skapa inspirerande och estetiskt vackra byggnader som samtidigt har ett behagligt inomhusklimat och god ekonomi, säger Jan Larsson.

Fakta om White Arkitekter

  • White är ett arkitektkollektiv med 900 anställda fördelade på 13 platser i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.
  • 10 procent av Whites årliga omsättning går till White Research Lab, som utför praktiskt baserad forskning inom arkitektur och design.
  • Som medarbetarägd verksamhet präglas Whites organisation av värderingar som hållbarhet och innovation.

FOTO:
Jan Larsson, Arkitekt hos White Arkitekter.