Kunskap ska bana vag for mer trabyggnader

Element av limträ kan matcha betong i både styrka och pris – och har avsevärda miljöfördelar. Därför bör det byggas mer i trä, står det i en rapport som beställts av den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet.  

Lone Wiggers, arkitekt och partner hos C.F. Møller, har tagit fram en omfattande hinderanalys av trä som byggmaterial. Hon pekar på att välkända invändningar som brand- och fuktrisker, buller och ekonomi, faktiskt kan övervinnas med kunskap och nya rutiner på byggplatserna.  

I en tid när samhället är på jakt efter kloka miljöbesparingar och reducering av koldioxidutsläppen bör byggbranschen ha ett större fokus på trä som material. Det är utgångspunkten för en rapport från The Nordic Wood in Construction Secretariat – ett initiativ som sjösatts av den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet.

– Avsevärda insatser har gjorts för att förbättra energieffektiviteten i våra byggnader, men branschen har inte kommit så långt vad gäller minskningen av koldioxidutsläpp från de material vi bygger med. Att använda trä som byggmaterial har potentialen att ändra på det eftersom våra byggnaders koldioxidutsläpp minskar om man endast använder förnybara byggmaterial, står det bland annat i rapporten från 2019.

Rapporten framhäver också att de nordiska länderna, med sina stora, hållbart brukade skogsarealer, har särskilt goda förutsättningar för att satsa mer på träbyggnader.

 

>> Läs rapporten här

 

Träbyggnader fungerar som koldioxidlager

En av de skandinaviska arkitektbyråer som regelbundet använder trä som huvudmaterial är C. F. Møller. Arkitekten och partnern Lone Wiggers berättar:

– Trä är ett flexibelt material med massor av spännande arkitektoniska möjligheter eftersom det är så lätt att förarbeta och hantera. Samtidigt är det mycket stark och kan faktiskt ersätta betong, i synnerhet i bostäder och andra byggnader i mindre format. Och eftersom trä är lättare än betong kräver element av CLT (korslimmat massivträ, red.) mindre kranar och grundplattor. Dessutom kan de monteras mycket snabbare vilket kortar ned byggtiden avsevärt.      

– Att få in mer trä i konstruktionerna har stora vinster. Träd tar upp koldioxid när de växer i skogarna och friger den när de multnar. Genom att använda trä i byggnader kan vi lagra koldioxid och samtidigt använda spillträ till värme, energi och biomassa. Inneklimatet blir också sundare när vi omges av trä, säger hon.

 

Rädsla för fukt, brand och buller

Medan arkitektbyråer i Sverige och Norge har uppfört träbyggnader har trä glänst med sin frånvaro i de danska projekten. Lone Wiggers har därför under de senaste åren undersökt orsakerna till avsaknaden av trä på danska byggen och delat med sig av sina resultat till politiker och kollegor från byggbranschen.

– Den allmänna uppfattningen är att trähus är brandfarliga, utsatta för fukt och dåligt ljudisolerade. Alla tankar om röta och mögel skrämmer. Men sanningen är att det byggs massor av trähus i länder med vått och kallt klimat. Med smart planering, logistikvägledning om hantering av byggmaterialen och digital simulering av byggprocessen kan man faktiskt hålla träet torrt. Och vad gäller buller så finns det väldokumenterade lösningar som med råge överträffar lagkraven, säger Lone Wiggers.

För lätt för skyskrapor

Lone Wiggers påpekar att det i synnerhet är höga träbyggnader som det saknas kunskap om. Det är ironiskt eftersom många av de äldre byggnaderna i Köpenhamn består av staplat korsvirke med omkring 50 procent träkonstruktion och bjälklag av träbjälkar med fyllning av lera. Men det gamla hantverket har i stort sett gått förlorat.

Själva arbetar C. F. Møller med träbyggen om cirka 140 000 kvadratmeter, bland annat ett av Sveriges högsta hus i massivträ i Kajstaden i Västerås, som just har levererats. De lätta trähusen påverkas emellertid av vinden om de kommer över en viss höjd.

FOTO: Kajstaden i Västerås. Copyright: C.F. Møller Architects.

– Höjdmässigt har CLT-byggen en ekonomisk sweet spot på mellan 3 och 11 våningar. Kommer vi högre upp måste konstruktionen tillföras extra vikt för att inte svaja för mycket, till exempel i form av en betongkärna eller betong i bjälklagen.

Eller som i en annan byggnad med 22 våningar som vi också håller på att projektera i Västerås, där de nedersta våningarna är av betong och de översta av trä, säger Lone Wiggers.

FOTO: Hybrid Tower i Västerås. Copyright: C.F. Møller Architects.

Fakta om C. F. Møller

  • C.F. Møller är en av Skandinaviens främsta arkitektbyråer som levererar prisvinnande projekt i Norden och resten av världen sedan 90 år tillbaka.
  • Företaget grundades 1924 och har idag ca 350 medarbetare.
  • C. F. Møller har kontor i Århus, Köpenhamn, Ålborg, Oslo, Stockholm och London.

FOTO:
Lone Wiggers, Arkitekt och partner hos C.F. Møller.