BREEAM-SE

I BREEAM-SE ligger fokus på tio områden: ledning, hälsa och inomhusmiljö, energi, transport, vatten, material, avfall, mark och ekologi, förorening och innovation.

När en byggnad ska certifieras enligt BREEAM-SE väger det tungt att Troldtekt är ett dokumenterat hälsosamt material, att träet i akustikplattorna kommer från ansvarsfullt skogsbruk och att EPD:er kartlägger miljöpåverkan.

Nedan kan du ladda ner dokumentationspaketet för BREEAM-SE-certifieringssystemet. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används. 

BREEAM-SE download